Cynosurus cristatus - poháňka hřebenitá

16. 10. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Cynosurus cristatus L. – poháňka hřebenitá

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Hustě trsnatá, nažloutlá tráva, s přímými, obvykle do 60 cm vysokými stébly. Čepele listů krátké, rýhované, později svinuté, na špičce drsné. Lata klasovitě stažená, zřetelně jednostranná; klásky dvouřadé; osina kratší než plucha; plušky dvouzubé.

 

Možná záměna: Na našem území nezaměnitelný druh. Zřídka bývá nalézán nepůvodní druh poháňky, poháňka ježatá (Cynosurus echinatus), který se liší hustou latou a nápadně dlouhými osinami.

 

Rozšíření: Primární areál zahrnuje evropský kontinent vyjma nejjižnějších částí Mediteránu. Do dnešní doby však byla zavlečena na řadu míst, zejména do Severní Ameriky, Indie a na Nový Zéland.

 

V České republice se vyskytuje hojně od nížin do hor.

 

Ekologie: Roste zejména na sušších loukách, pastvinách a na mezích. Preferuje vysýchavé, na živiny bohatší, humózní půdy. Dle tohoto druhu je pojmenována vegetační jednotka poháňkových pastvin sv. Cynosurion cristati.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Etymologie: Název je složeninou předpony cyno = psí a úrá = ocas. Odkazuje na tvar květenství.

 

 

Literatura:


Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.