Curculio villosus - nosatec

21. 6. 2010 vytvořil Filip Trnka

Curculio villosus Fabricius, 1781  nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla je 3,54,6 mm, zbarvení je mramorovaně černo-bílé. Konec krovek s příčnou světlou páskou, která někdy zcela chybí. Nosec je černý, vrchol často hnědo-červený. Tykadla jsou červeno-hnědá, tykadlová palička je tmavšího zbarvení. Holeně a chodidla předních nohou někdy hnědo-červené, vzácněji jsou takto zbarveny všechny končetiny. Je schopen letu.

 

Rozšíření: Celá Evropa, rozšířen na Dálný východ.

 

V ČR běžný druh v nížinách, především v teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce dubna do června. Žije ve světlých lesích, na okrajích lesů nebo osluněných solitérních stromech. Tento druh obývá především teplejší oblasti s porosty dubů (Quercus spp.), imaga najdeme na listech, larvy žijí v hálkách žlabatky bezkřídlé (Biorhiza pallida).

 

   

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). Beiträge zur Entomologie, 38: 365–468.

 

 

Smreczyński S. (1972): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.