Curculio elephas - nosatec

12. 10. 2016 vytvořil Filip Trnka

Curculio elephas (Gyllenhal, 1835) – nosatec
Syn.: Balaninus mastodon (Jekel, 1861)
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT 

 

Popis: Délka těla 5,3–8,3 mm, zbarvení těla je hnědé pokryté protáhlými světlými šupinami. Nosec je velmi tenký, zakřivený a extrémně dlouhý, u samic je delší než tělo. Oči jsou velké a slabě vypouklé. Štítek je dobře zřetelný. Krovky jsou krátké, směrem dozadu zúžené.

 

Možná záměna: S našimi dalšími druhy rodu Curculio. První patrný rozdíl je ve velikosti, C. elephas je celkově větší než příbuzné druhy. Dalším znakem je délka nosce, u obou pohlaví je delší než u příbuzných druhů. Osazení tykadel je přibližně v první třetině nosce. Další druhy mají tykadla osazena spíše ve střední části nosce nebo v jeho poslední třetině.  

 

Rozšíření: Submediteránní druh, znám téměř z celé Evropy (chybí v severní Evropě), severní Afriky, Kypru, Izraele a Turecka.

 

V ČR je známo více historických nálezů z Čech, recentně byl vzácně zjištěn na Královéhradecku. Na Moravě je znám především z Brněnska a Znojemska.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme až v létě od července do října s maximem od poloviny července a v srpnu. Tento druh nosatce preferuje teplomilné doubravy, nebo solitérní duby na xerotermních biotopech, kde žije v korunách stromů. Oligofágní druh na dubech (Quercus spp.) v ČR častý na dubu pýřitém (Quercus pubescens), dubu letním (Quercus robur) a dubu zimním (Quercus petraea). Imaga se živí listy, na kterých se zdržují. V srpnu samičky vykousávají díru a kladou vajíčka do ještě nezralých žaludů. Noscem vajíčka vpichují co nejhlouběji do plodu a otvor zacpávají pilinami. Vývoj larvy trvá šest týdnu, po dokončení žíru larva vypadává z plodu na zem a přezimuje, kuklí se červnu nebo červenci příštího roku. Některé larvy mohou sečkat v půdě 2–3 roky.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „téměř ohrožený“. Tento nosatec je však na vhodných biotopech poměrně hojný, zdá se, že není ohrožen.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Dieckmann L. 1988: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). Beiträge zur Entomologie, 38: 365–468.

 

Smreczyński S. 1972: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.