Ctenopharyngodon idella - amur bílý

30. 11. 2015 vytvořil Zdeněk Mačát

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) - amur bílý

Řád: Cypriniformes – máloostní, čeleď: Cyprinidae – kaprovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Amur bílý je 120-150 cm velká kaprovitá ryba, která může dorůst do hmotnosti až 50 kg. Tělo amura je protáhlé, válcovité, ze stran zploštělé a pokryté poměrně velkými šupinami. Hlava je široká a svrchu zploštělá, oči jsou posazeny níže, přibližně uprostřed hlavy. Zbarvení těla je v odstínech hnědozelené nebo olivové. Na hřbetě tmavší, směrem k břichu světlejší. Duhovka oka je ve zlatavé barvě, ploutve jsou žlutozelené nebo žlutošedé.

 

Možná záměna: Amur je typickým druhem, zaměnit jej je teoreticky možné s jelcem tlouštěm (Leuciscus cephalus). Amur se od tlouště liší například posazením oka na hlavě, jsou posazeny výrazně níže. Další znak nalezneme na řitní a ocasní ploutvi, kterou jsou temně zelenohnědé, zatím co u tlouště jsou tyto dvě ploutve načervenalé.

 

Rozšíření: Původním areálem amura je Asie, kde se vyskytuje od Číny po Rusko (východní Sibiř - povodí řeky Amur). Introdukován byl prakticky po celé Evropě, také do Severní Ameriky či Afriky.

 

V České republice je amur nepůvodním druhem, který se velmi dobře etabloval. Poprvé byl dovezen v roce 1961 do tehdejšího Československa ze Sovětského svazu. První jedinci byli vypuštěni na Třeboňsku, dnes je hlavní oblastí chovu amura jižní Morava. Od roku 1972 je vysazován do volné přírody a jedy možné se s ním potkat v povodí všech našich řek. Avšak druh se ve volné přírodě nerozmnožuje a je tak závislý na vysazovaných jedincích.

 

Biologie a ekologie: Amur bílý je demerzální (žijící u dna), potamodromní (migrující) sladkovodní druh. Vyhledává střední a dolní úseky pomalu tekoucích řek nebo rybníky, nádrže a přehrady. Důležitou součástí vhodného biotopu je dostatek vodní makrofyt. Je to teplomilná ryba používaná úspěšně v chladících nádržích elektráren (v.n. Mohelno). Amur je hejnová ryba, která je při vyrušení schopna vyskočit nad vodní hladinu. Hlavní složkou potravy jsou rostliny, které vyhledává i u břehů. V potravě se také vyskytuje detrit nebo drobní bezobratlí živočichové. Amur je hospodářsky významná ryba, maso je velmi chutné. Využití této ryby je také při redukci makrovegetace v různých typech nádrží či řekách.

 

 

 

Literatura:


Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. - ČSOP Vlašim, Vlašim.

 

Shireman J.V. & Smith C.R. (1983): Synopsis of biological data on the grass carp, Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes, 1884). FAO Fish. Synop. No.135.