Cruciata laevipes - svízelka chlupatá

12. 5. 2010 vytvořil

Cruciata laevipes Opiz - svízelka chlupatá

Syn.: Valantia cruciata L., Galium cruciata (L) Scop., Valantia ciliata Opiz, Galium cruciata var. laevipes Mert. et Koch, Galium cruciata var. ciliata Opiz, Cruciata ciliata (Opiz) Opiz  

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, často žlutozeleně zbarvené, 20-50 cm vysoké rostliny s jemnými oddenky a poléhavými až přímými, čtyřhrannými, dlouze měkce odstále chlupatými lodyhami. Listy jsou široce kopinaté až vejčité, na okraji odstále chlupaté. Palisty jsou podobné listům. Listeny vyrůstají obvykle po 2 ve květenství. Květenství jsou vrcholičnatá, tvořená menším počtem žlutých drobných květů. Květní stopky jsou chlupaté. Plodem je dvounažka.

 

Možná záměna: V ČR kromě svízelky chlupaté rostou ještě další dva druhy: svízelka lysá (Cruciata glabra) a svízelka piemontská (Cruciata pedemontana). Svízelka piemontská má lodyhy drsné a květenství tvořená několika málo květy, které jsou navíc po odkvětu zakryté listy. Svízelka lysá má květní stopky a lodyhy lysé, květenství obvykle bez listenů a plody hruškovitého tvaru.

 

Rozšíření: Evropský druh s nevelkým areálem výskytu, od Velké Británie na západě po Ukrajinu a Kavkaz na východě, na sever po Německo a jižní Polsko, na jih po severní Středomoří.

 

V ČR se roztroušeně vyskytuje především ve vlhčích oblastech, hojnější je zejména v severních oblastech státu. Zcela chybí v některých oblastech jižních a jihovýchodních Čech.

 

Ekologie: Svízelka chlupatá je stínomilnější a vlhkomilnější druh, který roste na okrajích vlhčích lesů, v okolí potoků a řek, na okrajích příkopů či na vlhkých loukách, obvykle na půdách se zásaditější reakcí a dostatkem živin. V literatuře je udávána jako diagnostický druh svazu Galio-Alliarion.

 

Hemikryptofyt kvetoucí v květnu a červnu.

 

   

 

Literatura:

 

Kubát K. (2000): Cruciata Mill. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 157–160.