Crepis praemorsa - škarda ukousnutá

15. 2. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther – škarda ukousnutá

Syn.: Hieracium praemorsum L., Intybus praemorsus (L.) Fries

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: EN

 

Popis: Bylina vysoká 15-70 cm s uťatým oddenkem. Lodyha přímá, pýřitá, bez listů. Listy pouze v přízemní růžici, obvejčité, celokrajné, na vrcholu tupé, na bázi klínovitě zúžené, hustě měkce pýřité. Úbory četné, drobné, v husté válcovité latě, větve laty vyrůstají z úžlabí listenů. Květy světle žluté, okrajové často na líci s červenými proužky. Plodem jsou hladké nažky, bez zobánku.

 

Možná záměna: Jediný zástupce našich škard, který má neolistěnou lodyhu.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem s kontinentální tendencí vyskytující se zhruba od střední Evropy po stepní oblasti jižní Sibiře. V Evropě zasahuje na sever po jižní Skandinávii, na jihu po Srbsko a Bulharsko. Zavlečen na Britské ostrovy.

 

V České republice je vázán převážně na termofytikum a přilehlé oblasti mezofytika jak v Čechách tak na Moravě. Dříve se hojněji vyskytoval především v Českém středohoří, v Českém krasu, Polabí a na jižní resp. střední Moravě.

 

Ekologie: Rostě ve světlých, teplých doubravách a habřinách, v sušších lesních lemech, lesostepních stráních a na slatinných loukách. Preferuje bazické, především vápnité podklady. Nejčastěji jako součást vegetace sv. Bromion erecti či Geranion sanquinei.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s optimem kvetení od května do začátku července.

 

Ochrana a ohrožení: Škarda ukousnutá není řazena mezi zvláště chráněné druhy. Naopak v Červeném a černém seznamu patří do kategorie ohrožených druhů (EN). Ze značného počtu historických lokalit ustoupila a dnes se jedná o vzácný druh. Nepřidává ji slabá konkurenceschopnost, kvůli níž a absenci managmentu (kosení) snadno z lokalit mizí.

 

     

 

Literatura:


Halliday G. (1990): Crepis praemorsa (L.) Tausch, new to western Europe. - Watsonia, 18/1:85-87.

 

Kaplan Z. & Kirschner J. (2004): Crepis L. - In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 209-536.

 

Muller S. (2002): Diversity of management practises required to ensure conservation of rare and locally threatened plant species in grasslands: a case study at a regional scale (Lorraine, France). - Biod. and Cons., 11/7:1173-1184.