Crepis mollis subsp. succisifolia - škarda měkká čertkusolistá

12. 7. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Crepis mollis subsp. succisifolia (All.) Dostál – škarda měkká čertkusolistá

Syn.: Crepis mollis subsp. hieracioides (Domin) Domin, C. succisifolia subsp. hieracioides Domin, Hieracium succisifolium All., Crepis hieracioides W. et K., nom. illeg., non (L.) Lam, C. succisifolia (All.) Tausch, C. mollis subusp. velenovskyi (Domin) Domin

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s přímou, rýhovanou, lysou, řídce olistěnou lodyhou, vysokou do 90 cm. Listy celistvé, střední lodyžní listy na líci lysé nebo jen řídce měkce chlupaté, na okraji výrazně zubaté, 5-10krát delší než široké. Květenství je chudě větvená chocholičnatá lata, zákrovní listeny až hustě tmavě stopkatě žláznaté; květy žluté; čnělka a blizna oranžově žlutá. Nažky bez zobánku; chmýr čistě bílý.

 

Možná záměna: Lze zaměnit s nominátním poddruhem, který se u nás vyskytuje pouze v nejvyšších polohách Krkonoš a Jeseníků, a který má střední listy na líci hustě štětinatě chlupaté, max. 6krát delší než široké. V horách je třeba upozornit na škardu velkoúbornou (Crepis conyzifolia), která má přízemní a dolní listy zubaté až peřenoklané, střední listy střelovitou (nikoli zaokrouhlenou) bází objímavé a mnohem větší zákrovy.

 

Rozšíření: V rámci evropského areálu druhu, zaujímá tento poddruh zejména jeho sz. část – Skotsko, Německo, Polsko, Estonsko, Slovensko, Rakousko, Českou republiku a velmi vzácně roste v Maďarsku.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně, častěji v horách a podhůří, v nižších polohách roste zřídka nebo zcela chybí. Velmi častá je téměř ve všech pohraničních pohořích, vyjma Moravskoslezských Beskyd, kde roste extrémně vzácně.

 

Ekologie: Roste na podhorských až horských loukách, pastvinách a v lesních lemech, méně často ve vlhkých depresích opukových strání. Preferuje vlhké až zamokřené, na živiny bohatší půdy. Roste v rozmanitých typech vegetace, je diagnostickým druhem vegetace horských trojštětových luk.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Škarda měkká čertkusolistá není zvláště chráněným taxonem, ale v Červeném seznamu je řazena, zejména kvůli vazbě na ubývající horské biotopy, mezi druhy téměř ohrožené (NT).

 

 

Literatura:


Bauer N. & Somlyay L. (2015): A Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin újrafelfedezése Magyarországon. – Kitaibelia, 20/1: 150–156.

 

Kaplan Z. & Kirschner J. (2004): Crepis L. In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7., Academia, Praha, 509–536.