Corvus monedula - kavka obecná

25. 1. 2011 vytvořil Zdeněk Mačát

Corvus monedula Linnaeus, 1758 - kavka obecná

Řád: Passeriformes - pěvci, čeleď: Corvidae - kravcovití

Status: SO, NT

 

Popis: Kavka obecná je 30-35 cm velký pěvec s rozpětím křídel mezi 65-75 cm. Váha dospělého jedince dosahuje od 175 do 350 g. Ve zbarvení dominuje černá s kovým odleskem. Krk a šíje jsou šedé. Břicho je popelavě šedé až matně černé. Zobák, nohy i drápy jsou černé. Zobák je silný a kratší než hlava. Duhovka oka je bílá, u mláďat světle modrá.

 

Možná záměna: Kavku obecnou je možné zaměnit s ostatními druhy rodu Corvus. Nejpravděpodobnější je záměna s vránou šedou (Corvus cornix). Zbarvením si jsou tyto druhy velmi podobné, vrána je však větší, záda má šedá, oční duhovka je tmavohnědá. Velmi dobrým znakem je i hlas obou druhů, jež je naprosto odlišný.

 

Rozšíření: Areál kavky obecné zaujímá prakticky celou Evropu, část severní Afriky (Maroko) a v oblasti přední a střední Asie. V Evropě kavka chybí v oblasti Pyrenejí a v severních polohách Skandinávie.

 

V České republice na většině území, převážně ve středních a nižších polohách. V současnosti obývá spíše městské aglomerace než volnou krajinu.

 

Biologie a ekologie: Biotopem pro kavku obecnou jsou lokality v okolí polí a luk s dostatkem starých stromů. Takovéto biotopy jsou dnes již hodně vzácné, a proto kavky přesídlily do měst a intravilánů obcí. Za další vhodné lokality se uvádí zříceniny hradů, lomy a skalní stěny. Částečně tažný druh pěvce (pouze ze SV částí areálu). Přílet na hnízdiště probíhá v období února až března. V této době také začíná stavba hnízda, to bývá většinou v dutinách stromů, otvorech ve skalách a budovách, také v březích. Prokázáno bylo hnízdění i v budkách. Pro stavbu hnízda na stromech nebo v dutinách jsou preferovány listnaté dřeviny. Hnízdo staví oba rodiče. Je tvořeno převážně z větviček a stébel trav. Vystláno je mechem, listím, hadry, chlupy savců či papírem. Snůšku tvoří 3-6 světle zelenomodrých vajec. Vejce inkubuje převážně jen samice. Mláďata krmí oba rodiče. Kavka je všežravec. V potravním spektru však mírně převládá rostlinná strava nad živočišnou. Hlavními složkami potravy jsou semena (obilí), brouci a larvy hmyzu. Potrava je sbírána ze země.

 

Hlas: Volání kavek je s voláním ostatních krkavcovitých ptáků nezaměnitelné. Nahrávku naleznete zde

 

Ohrožení a ochrana: V 70. 20. století došlo k drastickým změnám početnosti populací kavek po celé Evropě. Dnes je situace již stabilní. V posledních letech dochází i k nárůstu početnosti a je snadnější kavku ve volné přírodě pozorovat. Přesto je druh stále zařazen mezi silně ohrožené živočichy.