Coronilla vaginalis - čičorka pochvatá

9. 6. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Coronilla vaginalis Lam. – čičorka pochvatá

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: VU, §S

 

Popis: Drobný keřík vysoký obvykle do 30 cm. Větve poléhavé, plazivé nebo vystoupavé, oblé, lysé, mělce rýhované. Listy se 4–6 páry lístků; palisty na bázi srostlé, po odkvětu opadávající; lístky přisedlé, okrouhlé, mírně masité, lysé. Květenstvím je okolík tvořený obvykle 4–10 stopkatými květy. Kalich s velmi krátkými cípy; koruna sytě žlutá, pavéza obsrdčitá, náhle zúžená v nehet, křídla výrazně delší než člunek. Lusky nicí, zaškrcované, zobánité.

 

Možná záměna: Od čičorky pestré (Securigera varia) snadno rozlišitelný druh dle barvy květenství. Jiné čičorky se žlutými květy se u nás vyskytují sporadicky.

 

Rozšíření: Druh nevelkého středo- až jihoevropského areálu, který je většinou vázaný na hory těchto oblastí (Alpy, Dinaridy a Karpaty), izolovaně roste též v Apeninách, na severu poté v Čechách a v Německu (Duryňsko a Franská Alba). Jako nepůvodní druh je vzácně udáván z Austrálie.

 

V České republice se vyskytuje pouze v Čechách, kde je vázán na termofytikum a výjimečně na přilehlé polohy mezofytika. Většina lokalit se nachází v severozápadních Čechách a západní části Čech středních.

 

Ekologie: Světlomilný a suchomilný druh, který roste na travnatých a kamenitých stráních, méně často ve světlých borových lesích. Nejčastějším horninovým podkladem bývají opuky nebo jiné na vápník bohaté podklady. Je diagnostickým druhem tzv. bílých strání klasifikovaných jako pěchavové trávníky as. Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Čičorka pochvatá je vedena mezi zvláště chráněnými druhy v kategorii silně ohrožených. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy zranitelné (VU), což odráží zejména její izolovaný výskyt v rámci našeho území. Řada lokalit je územně chráněna, občas je tento druh nalézán na zcela nových lokalitách, které často představují různé izolované brdky v zemědělské krajině.

 

 

Literatura:

 

Brodie C.J. & Reynolds T.M. (2012): Review of recent plant naturalisations in South Australia and initial screening for weed risk. DENR Technical Report 2012/02. – South Australian Department of Environment and Natural Resources, Adelaide, 29 pp.

 

Chrtková A. (1995): Coronilla L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 506–510.

 

Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. (2015): Coronilla vaginalis – A species new for the flora of Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 83(4): 133–138.