Cordulegaster bidentata - páskovec dvojzubý

4. 10. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Cordulegaster bidentata (Sélys, 1843) – páskovec dvojzubý

Čeleď: Cordulegastridae – páskovcovití

Status: NT

 

Popis: Velká vážka o délce těla 75–85 mm (rozpětí křídel 90–100 mm). Tělo černé s výrazným žlutým páskováním. Oči jsou zelené, za nimi je černý occipitalní trojúhelník (trojúhelníkovitý článek). Hruď na boku se dvěma žlutými pruhy. Na přední straně hrudi jsou dvě žluté skvrny s oblým vnějším zadním rohem. Na boku prvního zadečkového článku je v horní části malá žlutá skvrnka. Nohy jsou černé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími našimi páskovci. Páskovec kroužkovaný (C. boltonii) má mj. occipitální trojúhelník žlutý a žlutá je také okrajová žilka předních křídel. Páskovec velký (C. heros) je větší, má ostré hrany žlutých skvrn na hrudi a na boku prvního článku zadečku má v dolní části žlutou skvrnku ve tvaru „C“.

 

Rozšíření: Evropský druh – jihovýchodní, střední a část západní Evropy.

 

V ČR zejména v karpatské části Moravy, kde je lokálně hojný, v Čechách vzácný (např. sever Čech a Broumovsko).

 

Biologie a ekologie: Páskovec dvojzubý je typická „lesní“ vážka. Vyhledává lesní prameniště a drobné strouhy a potůčky s písčitým dnem v zalesněných oblastech. S dospělci se setkáme zejména od června do srpna. Létají v okolí pramenišť a potoků, kde samci vyhlížejí samice. Samice kladou vajíčka rychlými pohyby do substrátu drobných vodotečí, často jen s několika centimetry vodního sloupce. Larvy žijí zahrabané v substrátu.

 

 


Literatura:


 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Waldhauser M. & Černý M. (2014): Vážky České republiky – Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 180 pp.