Copris lunaris - chrobák pečlivý

27. 11. 2009 vytvořil Filip Trnka

Copris lunaris (Linnaeus, 1758) - chrobák pečlivý

 Syn.: Copris belisama Schrank, 1798; Copris castaneus Mulsant, 1842; Copris corniculatus Mulsant, 1842; Copris deletus Mulsant, 1842; Copris gistelianus Gistl, 1857; Copris jenisonianus Gistl, 1857; Copris obliteratus Mulsant, 1842; Scarabaeus bifidus Poda, 1761; Scarabaeus emarginatus Olivier, 1789; Scarabaeus lunus Schrank, 1798 - výkalník pečlivý; výkalník měsíční

 Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

 Status: KO, CR

 

Popis: Velikost 15-24 mm, zbarvení leskle černé. Krovky mají 9 rýh, které jsou jemně tečkované. Samec má narozdíl od samice na hlavě velký roh, směrem dozadu zahnutý. Vzácně může být roh u samců nevyvinutý. Samec má dále ve štítu dva hluboké vtisky, které tvoří další dva rohy. Samičky mají roh na hlavě krátký a nevyvinutý, vtisky jsou jen jemně naznačeny. Spodek těla hustě žlutě chloupkován.

 

Rozšíření: Střední a jižní Evropa. Přední Asie až po Írán.

 

V ČR velmi vzácný druh vyskytující se na několika málo lokalitách. Kritická situace je v Čechách, kde jsou recentní nálezy známy především z Českého středohoří (Milá, Oblík, Raná) a to velmi ojediněle. Na Moravě je situace poněkud lepší, ale stále se jedná o vzácný taxon. Recentně pouze na jižní Moravě v Bulharské oboře a na Novém Dvoře u Lednice, kde jsou poměrně silné populace.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od března až do listopadu, s maximem v dubnu a květnu, potom až v pozdním létě a na podzim. Teplomilný koprofágní druh xerotermních biotopů jako jsou stepní trávníky a pastviny. Brouci pod trusem hloubí komůrky přibližně 15-20 cm dlouhé. Během června do vyhloubené chodby  samec se samicí dopraví trus (velký jako pěst). Pár zůstává v noře, trus musí projít procesem kvašení. Samička trus upraví na několik hrudek tvaru hrušky, do zúžené části klade vajíčko. Velmi zajímavým jevem v broučí říši je, že pár zůstává v noře, dokud neproběhne celý vývoj larev až v dospělce. Potom společně noru opouštějí.

 

Ohrožení a ochrana: Druh chráněný zákonem jako kriticky ohrožený, stejně tak označen v červeném seznamu. Ochrana je pomerně problematická, druh vázaný na biotopy stepního charakteru, ale navíc často vázán na pastvu. V Čechách ohrožení spočívalo především v ukončení pastvy ovcí na lokalitách v Českém středohoří, dnes se pastva vrací. Jestli se druh udrží a populace budou znovu životaschopné ukáže čas. Na Moravě nejsou lokality územně chráněny, což by mohl být v budoucnu problém. Jedná se o obory, kde se chová zvěř, proto se chrobákům pečlivým nesmírně daří.

 

copris_lunaris1 copris_lunaris2 copris_lunaris3