Coniocleonus turbatus - nosatec

26. 9. 2009 vytvořil Filip Trnka

Coniocleonus turbatus (Fåhraeus, 1842) – nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 9,812,3 mm, tělo poměrně masivní. Zbarvení je bílo-hnědé s oranžovými prvky. Oranžový nosec a kyčle. Povrch štítu není rovný, ale s nejrůznějšími lištami, prohlubněmi a je řídce, hrubě tečkovaný.

 

Rozšíření: Celá Evropa.

 

V ČR se vyskytuje poměrně sporadicky, jednotlivě až vzácně jen v nížinách.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme již začátkem dubna až do pozdních letních měsíců na dobře osluněných a suchých stanovištích převážně s písčitým podkladem. Dospělci jsou monofágní a žijí na šťovíku menším (Rumex acetosella), často schováni mezi přízemními listy. Larvy prodělávají vývoj na kořenech borovice lesní (Pinus silvestris).

 

Ohrožení a ochrana: Ohroženost spočívá především s vazbou na písečné biotopy na které je tento druh vázán. Písčin historicky ubylo mnoho, ať už těžbou nebo zalesňováním, dnes jsou to spíše ostrůvky rozeseté po celém státu. Důležité je biotopy chránit územně.

 

coniocleonus_hollbergi1 coniocleonus_hollbergi2 coniocleonus_hollbergi3

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Lohse G. A. (1983): Die Käfer Mitteleuropas. Volume 11. Krefeld, Goecke and Evers.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.

 

Stejskal R. & Trnka F. (2013): Nosatci tribu Cleonini a rodu  Lixus v České republice (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Klapalekiana 49: 111–184.