Coniocleonus nigrosuturatus - nosatec

27. 2. 2010 vytvořil Filip Trnka

Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777)  nosatec

Syn.: Cleonus leucomelas Fihraeus, 1842; Coniocleonus albirostris Chevrolat, 1873; Curculio obliquus Fabricius, 1792

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: CR

 

Popis: Velikost 7,514,5 mm, zbarvení u části světle žluté a tmavě hnědé. Středem krovek prochází tmavá linie a  na každé krovce najdeme dvě tmavé šikmé pásky. Krovky protáhlé na konci zahrocené s velmi výraznými rýhami. Nosec s vystouplým žebrem, špička nosce naoranžovělá. Celé tělo pokryto jemnými bílými chloupky. Nelétavý druh.

 

Rozšíření: Evropa, Blízký východ, střední Asie a severní Afrika.

 

V ČR velice vzácný druh, který je znám z jediné lokality na Znojemsku. V posledních letech, ale nebyl potvrzen.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se vyskytují od března do pozdního léta. Obývá především xerotermní biotopy s písčitým podkladem, jedná se především o písčiny a stepi. Živná rostlina tohoto druhu není známa, pouze v ruské literatuře se objevuje poznámka o žíru na mátě (Mentha spp.).

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožen je především zárůstáním stepních trávníků a písčin. Jediná lokalita v ČR není chráněna, ovšem zánik ji nehrozí, je třeba udržovat náležitý management, jako je odstraňování náletu, pastva a provádět časté disturbance (motokros, sešlap apod.), které zaručí dostatečně řídký vegetační kryt. Pro účinnou ochranu tohoto druhu je třeba detailně zjistit jeho bionomické nároky.

 

coniocleonus_nigrosuturatu3 coniocleonus_nigrosuturatu2 coniocleonus_nigrosuturatu1

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Lohse G. A. (1983): Die Käfer Mitteleuropas. Volume 11. Krefeld, Goecke and Evers.

 

 

Stejskal R. & Trnka F. (2013): Nosatci tribu Cleonini a rodu  Lixus v České republice (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Klapalekiana 49: 111–184.