Colutea arborescens - žanovec měchýřník

25. 9. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Colutea arborescens L. – žanovec měchýřník

Syn.: Colutea hirsuta Roth; C. florida Salisb.

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Hustě větvený keř, dosahující maximálně 5 m výšky. Větve jsou přitiskle chlupaté. Listy jsou krátce řapíkaté, se 3-7 jařmy lístků. Lístky jsou svrchu lysé, naspod přitiskle chlupaté. Květy jsou nicí, po dvou až osmi v chudokvětých hroznech. Pavéza je občas červeně žilkovaná. Lusky jsou rovněž nicí, silně nafouklé, blanité, lysé.

 

Rozšíření: Druh s mediteránním areálem, s centrem výskytu v jižní Evropě. Na sever zasahuje po nejjižnější Slovensko. Dále na sever je jeho výskyt považován za druhotný.

 

V ČR zplaňuje v teplejších oblastech.

 

Ekologie: Jako okrasný keř často vysazován a pěstován. Zplaňuje spíše zřídka a osidluje teplomilná společenstva především lemy doubrav, dále při okrajích vinic, silnic, plotů nebo v intravilánech měst.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem od května do začátku srpna.

 

Poznámka: Rostlina je celá jedovatá.

 

 

Literatura:


Chrtková A. (1995): Colutea L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 4, Academia, Praha, 366-367.

 

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74(2): 97–186.

 

Sukopp H. & Wurzel A. (2003): The Effects of Climate Change on the Vegetation of Central European Cities. – Urban Habitats 1(1): 66-86.