Coeloglossum viride - vemeníček zelený

24. 8. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Coeloglossum viride (L.) Hartman – vemeníček zelený

Syn.: Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon et Chase; Orchis viridis (L.) Crantz

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C2, §2, CITES

 

Popis: Bylina vysoká 5-25 cm. Listy jsou vejčitě kopinaté, odstálé, směrem vzhůru se zmenšují. Květenstvím je úzce válcovitý klas složený z 5-25 květů. Listeny jsou zpravidla delší než květy. Květy drobné, žlutozelené, někdy načervenalé. Vnitřní postranní a vnější střední lístek vytváří přilbu. Pysk vpředu 3zubý, se středním zubem kratším než jsou zuby okrajové.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rostoucí rovněž v Severní Americe.

 

Dříve se vyskytoval roztroušeně ve vyšších polohách, dnes je na území České republiky vzácným druhem.

 

Ekologie: Luční druh orchideje preferující nehnojené luční porosty a pastviny, vřesoviště, karové oblasti hor, lesní lemy a okraje lesních cest. Roste na vlhčích, nevysýchavých půdách.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od pozdního května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh v minulosti značně ustoupil z historických lokalit. Dnes je řazen mezi silně ohrožené druhy, jak ve vyhlášce, tak i v Červeném seznamu. Jako většina orchidejí je veden v úmluvě CITES. K dramatickému ústupu došlo zřejmě intenzifikací zemědělství a zvýšeným používáním hnojiv zhruba od poloviny minulého století.

 

 

Literatura:

Procházka F. (2010): Coeloglossum Hartman In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, 8., Academia, Praha, 499-502.