Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá

17. 12. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) – vřetenovka rovnoústá

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití

Status: NT

 

Popis: Protáhlá vřetenovitá ulita dorůstá výšky okolo 14 mm a šířky 3 mm, což ji řadí mezi menší zástupce této čeledi u nás. Povrch ulity je lesklý a zbrázděný pravidelnými plochými a širokými žebírky. Protoconch (vrchol ulity) je poměrně plochý a široký. Obústí je hruškovitého tvaru a vevnitř je proměnlivě výrazný bílý hltanový návalek.

 

Možná záměna: Vřetenovku rovnoústou odlišíme od ostatních zástupců čeledi podle širokého vrcholu (v poměru k ulitě), hladkého a lesklého povrchu se širokými žebry a hruškovitého obústí.

 

Rozšíření: Poměrně nesouvislý areál výskytu sahá od západního Švýcarska přes Alpy a Karpaty po západní a střední část Východoevropské roviny.

 

V České republice se druh vyskytuje roztroušeně na příhodných biotopech, v Čechách v posledních letech ustupuje.

 

Biologie a ekologie: Vřetenovka rovnoústá obývá zachovalé listnaté lesy, především v krasových oblastech, kde se zdržuje na stinných vápencových skalách nebo na kmenech stromů. Vzácněji ji můžeme nalézt také v přírodě blízkých jedlobukových horských lesích, kde často vytváří populace na izolovaných jedincích javoru klenu, nebo také na hradních zříceninách. Jedná se o vejcoživorodý druh, jehož snůšky čítají 2–12 vajíček a jsou kladeny v období od května do září.

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2020): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at . Checklist updated at 27-May-2020, maps updated at 27-May-2020. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Sulikowska-Drozd, A., & Maltz, T. K. (2016). Reproductive strategy in rock-dwelling snail Cochlodina orthostoma (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Biologia, 71(12), 1353-1360.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. – Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.