Claytonia perfoliata - batolka prorostlá

1. 7. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. – batolka prorostlá

Syn.: Montia perfoliata (Donn ex Willd.) Howell

Čeleď: Montiaceae – zdrojovkovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Drobná bylina s lysými, křehkými, dužnatými, 7–20 cm vysokými lodyhami. Listy přízemní růžice dlouze řapíkaté, s čepelí obkopinatou. Listeny pod květenstvím srostlé v límečkovitý útvar, nad kterým se vyvíjí chudý vrcholík drobných, bílých, pětičetných květů; spodní květy podepřené drobnými listeny. Plodem jsou trojpouzdré tobolky; semena černá, lesklá, jemně bradavčitá, s elaisomem.

 

Možná záměna: Habitem velmi charakteristická rostlina. Z téhož rodu se u nás doposud objevila ještě batolka ptačincovitá (Claytonia sibirica), která nemá srostlé listeny pod květenstvím, zároveň drobné listeny podepírají každý květ v květenství. Květy jsou větší, bílé nebo růžové.

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnuje západní pobřeží Severní Ameriky zhruba od Britské Kolumbie po Kalifornii. Jako nepůvodní je známa z Jižní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a z Evropy.

 

Přestože se do Evropy batolka dostala již ke konci 18. století, na našem území byla poprvé jako zplanělá udávána až v 70. letech minulého století z Průhonic. Do současnosti se objevuje vzácně, bez specifické topogeografické vazby z areálů a okolí botanických zahrad z Brna, Lednice či Olomouce, ze zahradnictví a z míst, kde se hojněji pěstují okrasné rostliny. Je možné, že se jako alternativní zelenina bude častěji pěstovat, resp. zplaňovat.

 

Ekologie: V domovině ekologicky plastický druh vyskytující se od mořského pobřeží po suťoviště či různá synantropní stanoviště. Preferuje nezapojené a řídké typy vegetace.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do června.

 

Poznámka: Pro bohatý obsah vitamínu C byla batolka v minulosti používána při mořeplavbě jako prevence před kurdějemi, později byla pěstována osadníky a zlatokopy na americkém Západě. Dodnes nese různá lidová označení jako hornický či indiánský salát. 

 

 

Literatura:

 

Herschkovitz M. A. (2019): Systematics, evolution, and phylogeography of Montiaceae (Portulacineae). – Phytoneuron, 27: 1–77.

 

Skalický V. & Sutorý K. (1990): Claytonia L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 75.

 

Uher J. & Lustyk P. (2019): Claytonia perfoliata L. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad Floram Reipublicae Bohemicae. XVII., Zprávy České Botanické Společnosti, 54(1): 72–75.