Clausilia pumila - závornatka kyjovitá

24. 5. 2021 vytvořil Radovan Coufal

Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – závornatka kyjovitá

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití

Status: LC

 

Popis: Podlouhlá kyjovitá (nafouklá ve spodní části) ulita s poměrně mohutnými žebírky dorůstá výšky okolo 13 mm a šířky okolo 3 mm, řadí se tedy mezi menší zástupce čeledi. Ulita je zbarvena rudohnědě a je význačná poměrně plochými závity. Dobrý diagnostickým znakem je světle hnědé obústí. Týlní rýha je bělavá a výrazná, z vnější strany ulity viditelná jako výrazný hřeben, typický pro zástupce rodu.

 

Možná záměna: Z ostatních zástupců rodu je nejpodobnější závornatce drsné (C. dubia). Od té se odlišuje především oválnějším obústím, které je nahnědlé. Povrch ulity také téměř nikdy nemá podélné linie. Závornatka drsná má obústí hranatější a bíle zbarvené s výrazněji vyvinutějším s podélnými liniemi. Ekologicky se však tyto druhy téměř nepotkávají.

 

Rozšíření: Těžiště výskytu se nachází ve střední Evropě, směrem na sever však druh zasahuje až do jižního Švédska a pobaltských zemí (Lotyšsko, Litva) a na východ, kde je známo několik izolovaných výskytů v Rusku.

 

V České republice se druh vyskytuje průběžně po celém našem území na příhodných biotopech.

 

Biologie a ekologie: Závornatka obývá nejčastěji aluviální a lužní lesy převážně nižších poloh, kde žije epigeicky. Setkat se s ní můžete i v litorálech rybníků, ojediněle se vyskytuje i ve vlhkých suťových lesích středních a horských poloh. Na Křivoklátsku je známá i ze sušších lesů.

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2021): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at .  checklist updated at January 12, 2021, maps updated at January 24, 2021. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. – Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.