Cirsium brachycephalum - pcháč krátkohlavý

26. 11. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Cirsium brachycephalum Juratzka – pcháč krátkohlavý

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: CR, §K, ČK

 

Popis: Ostnitá bylina s přímou, tuhou, jednoduchou nebo v horní části větvenou, ostnitě křídlatou, olistěnou, lysou až pavučinatě chlupatou lodyhou, vysokou do 150 cm. Listy na okraji dvojitě vykrajované, ostnité, zkadeřené; přízemní v růžici, s čepelí mělce laločnatou nebo celistvou; střední úzce kopinaté až čárkovité, peřenoklané nebo celistvé. Úbory skládají chudě vrcholičnaté laty nebo jsou strboulovitě nahloučené; zákrov kulovitý, jemně pavučinatě brvitý. Koruna růžová. Plodem jsou z boku smáčklé, světle šedohnědé nažky s chmýrem.

 

Možná záměna: Ostnitě křídlatou lodyhu má ještě pcháč bahenní (Cirsium palustre), který nemá celistvé přízemní listy, vnější zákrovní listeny jsou u tohoto druhu zakončené fialovým nikoli žlutým ostnem, koruny květů jsou zbarveny nachově.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu omezeného na oblast Velké uherské nížiny a přilehlých oblastí. Na západ zasahuje do Dolních Rakous, na východ po střední Rumunsko, na sever po nejjižnější Moravu, na jih do srbské Vojvodiny.

 

V České republice se vyskytoval vždy vzácně, pouze na jižní Moravě v panonském termofytiku, kde dosahuje absolutní SZ hranice celkového areálu. Lokality nepřekračují 200 m n. m.

 

Ekologie: Roste na okrajích rákosin, na vlhkých loukách, v příkopech a na okrajích kanálů. Je tolerantní k zasolení půd. Je součástí vegetace kontinentálních brakických rákosin sv. Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi.

 

Dvouletý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Pcháč krátkohlavý je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožených druhů. Stejný status ohrožení mu patří i v Červeném seznamu cévnatých rostlin. Jeho celkový počet lokalit je nízký, výskyt je koncentrován do okolí obcí Rakvice a Zaječí. Historické lokality zanikly pravděpodobně přímou destrukcí. Fytogeograficky významný příklad panonského druhu na našem území.

 

 

Literatura:

 

Bureš P. (2004): Cirsium L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7., Academia, Praha, 385–419.

 

Eliáš P. jr., Sopotlieva D. et al. (2014): Vegetation diversity of salt-rich grasslands in Southeast Europe. – Applied Vegetation Science, 16(3), 521–537.

 

Hroudová Z. (2011): MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Hroudová et al. 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. – Academia, Praha, pp. 428–434.