Cimberis attelaboides - zobonoska

30. 1. 2018 vytvořil Filip Trnka

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) – zobonoska
Čeleď: Nemonychidae
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,7–4,2 mm. Zbarvení těla černé a lesklé, hustě pokryté žlutými nebo světle šedými chloupky. Tělo štíhlé, krovky jsou dvakrát širší než delší. Oči jsou velké a vystouplé. Tykadla a nohy světle hnědé. Nosec stejně dlouhý jako štít, na konci výrazně rozšířený a zploštělý. Hlava v úrovni očí stejně široká jako štít. Tykadla osazena na vrcholu nosce. Samci mají na předních a středních holeních zahnuté koncové trny.

 

Možná záměna: Velmi podobný je blízce příbuzný druh Doydirhynchus austriacus. Snadno lze od C. attelaboides lze odlišit délkou nosce, který je 1,5krát delší než štít. Oči tohoto druhu jsou malé a tykadla jsou osazeny na středu nosce.

 

Rozšíření: Evropa, Sibiř a jihozápadní Asie.

 

V ČR lokální druh především v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již brzy od začátku dubna do června s maximem od dubna do poloviny května. Brouci žijí na nejrůznějších biotopech na solitérních stromech, okrajích i uvnitř lesů, dokonce i v monokulturách s výskytem živné rostliny, kterou jsou borovice (Pinus spp.). Nejčastěji žije na b. lesní (Pinus sylvestris), imaga se zdržují na větvích v blízkosti květenství. Samičky do květenství kladou vajíčka a vylíhlé larvy se zde krmí pylem. Larvy dospívají v červnu, kdy květenství z borovic usychá a postupně padá na zem. Následně se larva přesouvá do půdy, kde se kuklí a na jaře se objevuje další generace.

 

 

Literatura:

 

Alonso-Zarazaga M. A. (2011): Subfamily Rhynchitidae, Attelabidae. Pp. 109–14. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup.

 

Dieckmann L. (1974): Beträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). Beiträge zur Entomologie 24: 5–54.

 

Gønget H. (2003): The Nemonychidae, Anthribidae and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 38. Brill Leiden, Boston.