Chrysosplenium alternifolium - mokrýš střídavolistý

10. 6. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Chrysosplenium alternifolium L. - mokrýš střídavolistý  

Čeleď: Saxifragaceae - lomikamenovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá křehká bylina, dorůstající velikosti do 20 cm. Lodyhy jsou lysé s jedním až dvěma lodyžními listy ve střídavém postavení (viz jméno!). Květy nemají korunní lístky, jejich funkci lákat opylovače proto přebrala žlutě zbarvená čtveřice kališních lístků, jež na bázi srůstají. Květy tvoří vrcholičnatá květenství, k jejichž nápadnosti přispívají i žlutozelené listeny, které je podepírají. Přízemní listy oválného až ledvinitého tvaru s vroubkovaným okrajem jsou ukončeny srdčitou bází.

 

Možná záměna: Lze splést snad jen s mokrýšem vstřícnolistým (Ch. oppositifolium), což je druhý a podstatně vzácnější zástupce rodu u nás. Liší se vstřícnými lodyžními listy (viz jméno!) a přízemními listy s uťatou nebo klínovitou bází (nikoliv srdčitou).

 

Rozšíření: Celkové rozšíření druhu sahá od Francie na západě po Ural na východě, od Skandinávie na severu po Itálii a Bulharsko na jihu. Roste však i na západní Sibiři a na Kavkaze.

 

Hojně až roztroušeně na příhodných stanovištích v nížinách a podhůří, zasahuje však i do horských údolí.

 

Ekologie: Mokrýš střídavolistý roste na lesních prameništích a mokřadech, v lužních lesích a olšinách i na březích potoků. Preferuje úživné a vlhké půdy. Kvete od března do května.

 

 

chrysosplenium-alternifolium-5