Chroicocephalus ridibundus - racek chechtavý

14. 7. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) – racek chechtavý

Syn.: Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Čeleď: Laridae – rackovití

Status: VU

 

Popis: Racek chechtavý je 35–40 cm velký vodní pták s rozpětím křídel až 100 cm. Zbarvení je velmi podobné ostatním druhům racků vyskytujících se v Evropě. Ve svatebním šatu, kdy je racek výrazněji vybarven, má bílý krk, hruď i břicho. Křídla jsou šedá, ocasní pera černá, hlava je po týl tmavě hnědá až černá. Kolem oka je jemný bílý kroužek. Zobák i nohy jsou červené. Prostý šat je totožný se svatební, jen hlava je bílá s černými skvrnami.

 

Možná záměna: Racka chechtavého můžeme zaměnit s rackem černohlavým (Ichtyaetus melanocephalus). Jejich rozlišení však není nijak složité. R. chechatavý je menší, typické je pro něj je zbarvení konců křídel (bílé) u r. černohlavého toto zbarvení chybí. Zbarvení hlavy r. černohlavého je černé a zasahuje více do týlu než u r. chechtavého.

 

Rozšíření: Vyskytuje se v převážné části Evropy. V Asii až k Tichému oceánu. Chybí na severovýchodě Evropy.

 

V České republice je běžně hnízdícím druhem, který obývá většinu území do nadmořské výšky 750 m.

 

Biologie a ekologie: Pravidelně hnízdící druh preferující nížiny a rybniční oblasti i v pahorkatinách. Tažný druh. Většina evropských populací táhne na zimu do Afriky nebo jižní Evropy. Populace z Islandu zimuje v S. Americe, asijské populace pak v Malajsii. V zimě však můžeme některé jedince pozorovat i na našich nezamrzajících tocích (např. Morava, Vlatava). Hnízděni probíhá v koloniích, které mohou čítat i několik tisíc jedinců. Hnízda racci staví pod pobřežní vegetací nebo mělké vodě. Samice snáší v od dubna do července 3 vejce, o která se starají oba rodiče. U mláďat lze pozorovat shlukováni do tzv. školek. Jde o skupinky až desítek jedinců, kteří dorůstají přibližně po měsíci do fáze, kdy už mohou létat a opustit hladinu. Potrava racků je většinou složena ze zástupců živočišné říše (hmyz a drobné rybky), v době sklizní a zrání třešní však konzumují i potravu rostlinnou. Racek chechtavý se dožívá věku do 30 let.

 

Hlas: Racci se ozývají především v hnízdní době a to na hnízdišti nebo stejně často také ve vzdáleném okolí hnízdiště při sběru potravy hlasitým chechtáním (nahrávka zde). 

 

Ohrožení a ochrana: Početnost racků během několika posledních desetiletí rapidně poklesla. V současnosti jde až o dvou třetinový pokles populací na 50 - 100 tisíc hnízdících párů. Pro toto velké ubývání byl racek chechtavý zařezen do Červeného seznamu jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:

 

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/1, Ptáci 2/I. - Academia, Praha.