Chorthippus montanus - saranče vlhkomilná

4. 1. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) – saranče vlhkomilná 

Syn.: Chorthippus longicornis Lattreille, 1804; Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825)

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: běžný druh

 

Popis: Samci dorůstají velikosti 13–16 mm, samice 17–25 mm. Krytky samic většinou dosahují lehce za polovinu zadečku, krytky samců po konec zadečku. Druhý pár křídel samců je přibližně o třetinu kratší než délka krytek. U obou pohlaví se však mohou poměrně často vyskytovat i makropterní jedinci, kteří mají dlouhá, plně vyvinutá křídla. Zbarvení těla bývá nejčastěji zelené s hnědožlutou hřbetní stranou. Postranní žebra štítu jsou většinou tmavě obroubena. Zadní kolena jsou nápadně tmavá.

 

Možná záměna: Velmi podobná je saranče obecná (Chorthippus parallelus). Odlišující znaky jsou popsány v článku o saranči obecné. Od ostatních podobných druhů rodu Chorthippus se C. montanus i C. parallelus odlišují ztmavnělými koleny zadních nohou.

 

Rozšíření: Rozsáhlý areál druhu sahá přes celou Evropu (s výjimkou Britských ostrovů) až po Mongolsko.

 

V ČR široce rozšířen po celém území zejména ve středních a vyšších polohách; v nížinách je méně hojný.

 

Biologie a ekologie: Vlhkomilný druh preferující vlhké a mokřadní louky, ale obývá také louky středně vlhké. Snáší i intenzivnější obhospodařování porostů. Samice kladou vajíčka cca 0,5 cm hluboko do půdy. Nymfy se líhnou na jaře a prodělávají 4 instary. Doba výskytu dospělců je od července do listopadu s vrcholem v srpnu. Jedná se o býložravý druh živící se listy travin. Nahrávka stridulace zde.

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR se vyskytuje pouze nominotypický poddruh Chorthippus montanus montanus. Endemitem Slovenska je poddruh Chorthippus montanus tatrae, známý z Belianských a Nízkých Tater, Veľké Fatry a Slovenského ráje. O jeho taxonomickém postavení se však vedou spory a část odborníků je přesvědčena, že mu náleží statut samostatného druhu Chorthippus tatrae.

 

Podle nových poznatků, založených na molekulární analýze, byly druhy C. parallelus a blízce příbuzný C. montanus přeřazeny do nového samostatného rodu Pseudochorthippus. Tento rod má příbuzensky blíže k sarančím z rodů Omocestus a Stenobothrus než k rodu Chorthippus.

 

 

Literatura:

 

Defaut B. (2012): Implications taxonomiques et nomenclaturales de publications récentes en phylogénie moléculaire: 1. Les Gomphocerinae de France (Orthoptera, Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 17: 15–20.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Chládek F., Harz K. (1983): Chorthippus tatrae Harz ist eine gute Art. Articulata, Band II, Folge 2, pp.18–19.