Chondrilla juncea - radyk prutnatý

18. 2. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Chondrilla juncea L. - radyk prutnatý

Syn.: Chondrilla virgata J.Presl et C.Presl

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C4

 

Popis: Nápadná bylina, vysoká 40-120 cm. Lodyha přímá, téměř bez listů, hranatá, ve spodní části s tuhými štětinami a krátkými chlupy (jinak lysá). Listy v přízemní růžici brzy zasychající, listy na lodyze kopinaté až úzce čárkovité, celokrajné, oddáleně zubaté. Květenství složené z četných úborů skládajících se až ze 12ti květů na lodyze vykvétajících jednotlivě nebo po 2-3 v úžlabních klubíčkách sestavených do koncové laty s prutnatými větvemi. Zákrov květů úzce válcovitý, dvouřadý, květy zbarvené slámově žlutě. Plodem jsou zobánkaté nažky. Morfologicky variabilní druh.

 

Rozšíření: Submediteránně-subkontinentální druh rostoucí v jižní a střední Evropě, zasahující do severní Afriky. Primárně s euro-asijským areálem, na východ s nejasnými hranicemi, s jistotou rostoucí v Malé Asii, na Blízkém Východě, snad až do centrálních oblastí Afghánistánu. V Severní Americe a Austrálii agresivní invazní rostlina.

 

V České republice druh vázaný na oblast českého i moravského termofytika, vzácněji mezofytika. Vyskytuje se v Polabí, Pootaví, Povltaví, Poohří, na jižní Moravě na sever k Olomouci, na Svitavsku. Vzácně ve Slezsku a na řadě dalších lokalit, často izolovaných. Vázán na nižší nadmořské výšky, maximálně vystupující do suprakolinního stupně.

 

Ekologie: Výrazný heliofyt a xerotermní druh vázaný na řadu osluněných a výhřevných stanovišť jako jsou kamenité stráně, písčiny, železniční náspy, okraje cest, meze a ruderalizované plochy. Preferuje substráty se spíše kyselou reakcí. Součást řady typů vegetace.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v letních měsících, vykvétající za plného oslunění.

 

Význam: Využívá se jako salátová zelenina, v léčitelství hojně jako stomachikum, tedy prostředek pro podporu zažívání.

 

Ochrana: Radyk nepatří mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném a černém seznamu je vedený mezi taxony vyžadující pozornost.

 

 chondrilla_juncea1 chondrilla_juncea2 chondrilla_juncea3 chondrilla_juncea4

 

Literatura:

 

Slavík B. (2004): Chondrilla L. – radyk. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 504–507, Academia, Praha.