Chenopodium vulvaria - merlík smrdutý

10. 10. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Chenopodium vulvaria L. – merlík smrdutý

Syn.: Chenopodium olidum Curt.

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: EN

 

Popis: Jednoletá bylina, charakteristické bílo(šedo)zelené barvy, výrazně pomoučená (včetně květů) a ještě více výrazně zapáchající díky přítomnosti trimethylaminu. Rostliny max. do 40 cm výšky s plazivými až vystoupavými lodyhami, listy řapíkaté, na lodyze postavené střídavě. Čepel listů je nesouměrná (morfologicky proměnlivá).

 

Možná záměna: Dobře rozpoznatelný druh rodu Chenopodium na území ČR.

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnuje oblast Euroasie, zasahující až do oblasti pohoří Pamír. Dnes kosmopolitní druh, zavlečený do Severní Ameriky, Austrálie ad.

 

Na území ČR má merlík smrdutý těžiště výskytu v oblasti termofytika v Čechách i na Moravě, zasahuje též do mezofytika. V současnosti není výskyt tohoto druhu dobře znám.

 

Ekologie: Synantropní druh preferující místa se zvýšeným obsahem dusíkatých látek. S trochou nadsázky bychom jej mohli označit za perlu hospodských zdí. Poměrně výrazný heliofyt, který na nedostatečně osluněných stanovištích často ztrácí své charakteristické pomoučení (bohužel neztrácí zápach). Autory uváděn jako diagnostický druh asociací Polygonetum avicularis a Malvetum neglectae.

 

Terofyt, s fenologickým optimem kvetení v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není chráněný zákonem, v Červeném a černém seznamu je vedený jako ohrožený (EN), což můžeme brát jako reakci na poměrně rapidní ústup z měst a vesnic. Tento nepříjemný úděl odnesla řada, dnes vzácných druhů, vázaných na různá městská rumiště, neudržované plochy, či místa pravidelně hnojená (kuřincemi, močovinou,...), která jsou dnes ve městech stejně vzácná jako druhy na ně vázané. Jako příklad zmiňme dnes kriticky ohrožený merlík zední (Chenopodium murale) nebo lebedu růžovou (Atriplex rosea).

 

Zajímavost: V různých apatykářských příručkách se můžeme dočíst, že byl používán jako droga Herba vulvarie k léčení různých chorob.

 

 

   

 

 

Literatura:

 

Dostálek J. ml., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): Chenopodium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 223–265.