Chenopodium polyspermum - merlík mnohosemenný

24. 8. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Chenopodium polyspermum L. – merlík mnohosemenný

Syn.: Chenopodium acutifolium Sm.; Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch; Vulvaria polysperma (L.) Bubani

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: běžný druh

 

Popis: Lysá, načervenalá bylina. Lodyha řídce větvená, zřetelně hranatá, do 60 cm dlouhá. Listy řapíkaté, žlutozelené, na okraji často načervenalé, s čepelí celokrajnou, kopinatou až vejčitou, na bázi často asymetrickou. Květenstvím je licholata vidlanů nebo jen lichoklas umístěný vrcholově nebo v úžlabí listenů. Květy oboupohlavné; okvětí 5četné. Nažky v obrysu okrouhlé, zploštělé; osemení lesklé.

 

Možná záměna: V bohatém rodu merlík překvapivě dobře rozpoznatelný druh, především v kombinaci hranatých lodyh, celokrajných listů s klínovitou bází a typického květenství.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený v mírném a submeridionálním pásmu. Na východ zasahuje až po pohoří Altaj. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky, Filipín či jižní Afriky.

 

V České republice je považován za široce rozšířený archeofyt, který se hojně vyskytuje v nižších až středních polohách a do hor zasahuje jen zřídka.

 

Ekologie: Vyskytuje se velmi často jako plevel na polích a zahradách, stejně jako ve vinohradech a v sadech. Roste často podél komunikací, na kompostech a rumištích, při březích vodotečí. Nevyhýbá se ani vlhkým terénním depresím a obnaženým dnům rybníků. Je součástí plevelné vegetace chladnějších oblastí sv. Oxalidion fontanae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu od června do října.

 

 

Literatura:

 

Dostálek J. ml., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): Chenopodium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 223–265, Academia, Praha.

 

Fuentes-Bazan S., Uotila P. & Borsch T. (2012): A novel phylogeny-based generic classification for Chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae). – Willdenowia, 42(1): 5–24.