Chamaecytisus supinus - čilimník nízký

30. 6. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Chamaecytisus supinus (L.) Link – čilimník nízký

Syn.: Cytisus supinus L., C. hirsutus Crantz, C. capitatus Scop., C. bisflorens Host, Viborgia supina (L.) Moench, Genista supina (L.) Scheele, G. capitata (Scop.) Scheele

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: NT

 

Popis: Keř s poléhavými zdřevnatělými větvemi, na konci vystoupavými, řídce odstále chlupatými, obvykle 20–50 cm dlouhými. Letorosty vzpřímené, tenké, řídce rovnovážně chlupaté. Listy dlouze řapíkaté, 3četné. Květe dvakrát ročně, zjara má květy na kratičkých brachyblastech loňských větví; v létě vykvétá ve strboulech na koncích letorostů; květní stopky letních květů  hustě dlouze chlupaté; koruna žlutá. Lusk hustě odstále chlupatý.

 

Možná záměna: Zaměnit lze s čilimníkem řezenským (Chamaecytisus ratisbonensis), který má zdřevnatělé větve lysé a lístky na rubu a kalichy květů jsou přitiskle nikoli odstále chlupaté. Občasně pěstovaný čilimník prodloužený (Chamaecytisus elongatus) má loňské větve vzpřímené, více méně přitiskle chlupaté a květy z brachyblastů vyrůstají ve větším počtu.

 

Rozšíření: Druh se submediteránním areálem s centrem výskytu v jižní Evropě. Na sever zasahuje do sv. Francie, do okolí polského Kladska a Povislí, na východ po západní Ukrajinu.

 

V České republice se vyskytuje v jižních a východních Čechách s přesahem do středních Čech a vzácně (pravděpodobně sekundárně) též jinde. Na Moravě je areál kompaktnější, přechází od jihomoravských úvalů až po nižší polohy Slezska, ale vyhýbá se vysokým pohořím jako jsou Jeseníky a Beskydy.  Roste do submontánních poloh.

 

Ekologie: Roste v lesních lemech, na výslunných stráních, v sušších trávnících, na mezích, méně často na vřesovištích. Nemá vyhraněné preference k podkladu, roste jak na kyselejších tak zásaditých substrátech.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Čilimník nízký není řazen mezi zvláště chráněné druhy, ovšem v Červeném seznamu patří do nejnižší kategorie ohrožení, tedy mezi druhy téměř ohrožené (NT), přesto má výrazně ohraničený areál a na západ od Prahy se téměř nevyskytuje.

 

 

Literatura:


Petrowicz M. (1980) Szczodrzeniec glowkowaty: Chamaecytisus supinus (L.) Link w Polsce. (Chamaecytisus supinus (L.) Link in Poland.) – Annales – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej. Sectio C: Biologia, 35: 137–156.

 

Skalická A. (1995): Chamaecytisus Link In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 4, Academia, Praha, 339–348.

 

Skalická A. (2004): Rozeznáte od sebe čilimník, kručinku a jim příbuzné rody? – Živa, 2004/3: 112–113.