Chaerophyllum aureum - krabilice zlatoplodá

1. 9. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Chaerophyllum aureum L. – krabilice zlatoplodá

Syn.: Myrrhys aurea (L.) Scop., Chaerophyllum maculatum DC.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Statné, až 120 cm vysoké byliny s tlustým oddenkem a přímou, dutou, jemně rýhovanou lodyhou s červenými skvrnkami. Listy jsou jemné, světle zelené, v obrysu přibližně trojúhelníkovité, obvykle třikrát zpeřené, spodní dlouze řapíkaté, chlupaté, svrchní téměř přisedlé, olysalé. Lístečky jsou vejčitě kopinaté, špičaté, často na konci vzhůru srpovitě zahnuté. Řapíky i listové pochvy jsou chlupaté. Květy jsou bílé až zelenavé, složené do bohatých okolíků. Listeny obalíčku jsou dlouze zašpičatělé, fialově skvrnité. Plodem jsou elipsovité dvounažky, které po rozemnutí příjemně voní po citrusech.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), který se liší hruběji rýhovanou lodyhou bez červenavých skvrn, roztroušeně chlupatými listy či kopinatými listeny obalíčku. Krabilice zlatoplodá se navíc zřejmě v poslední době poměrně šíří a vytlačuje kerblík z jeho stanovišť.

 

Rozšíření: Druh rostoucí v Evropě a jihovýchodní Asii. Původně pravděpodobně pouze v horských oblastech, postupně však sestoupil i do nižších poloh. Areál rozšíření se rozkládá od Francie a Pyrenejí na západě po Malou Asii, poloostrov Krym a Zakavkazsko na východě. Severovýchodní hranice prochází severním Německem, západními Čechami a Slovenskem. Druhotně se vyskytuje ve Velké Británii.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně, ale pouze v západní polovině území (jedná se o subatlantský prvek naší květeny). Roste od pahorkatiny do hor, s optimem výskytu ve středních polohách. Východní hranice rozšíření tohoto druhu u nás prochází přibližně Novohradskými horami, Příbramskem, Křivoklátskem a Kadaňskem. Populace dále na východ od této linie jsou považovány za nepůvodní (např. na Třeboňsku, v Brně či Svobodě nad Úpou).

 

Ekologie: Krabilice zlatoplodá roste na vlhčích půdách s dostatkem živin a dusíku. Najdeme ji na okrajích cest, ve vlhčích příkopech, v křovinách a na okrajích lesů, v živinami bohatších loukách, na okrajích polí, na rumištích či na ruderalizovaných plochách v okolí lidských sídel. Je diagnostickým druhem nitrofilních lemových společenstev svazu Aegopodion podagrariae.

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

 

 

 

Literatura:

Slavík B. & Slavíková Z. (1997): Chaerophyllum L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 284–294.