Centaurea stoebe - chrpa latnatá

18. 11. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá

Syn.: Centaurea rhenana Bor., Acosta stoebe (L.) Soják, Acosta rhenana (Bor.) Soják

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně statné dvouleté až velmi krátce vytrvalé, šedozelené rostliny s vřetenovitým hlavním kořenem, přízemní růžicí listů a obvykle jednou přímou, v obrysu hranatou, pavučinatě chlupatou lodyhou. Přízemní listy jsou v obrysu eliptické až obkopinaté, dvakrát peřenosečné, krátce řapíkaté, za květu obvykle odumřelé. Jednotlivé úkrojky jsou čárkovité. Lodyžní listy jsou přisedlé, peřenosečné. Jednotlivé úkrojky jsou čárkovité, na okraji podvinuté, zašpičatělé, drsně až pavučinatě chlupaté. Úbory jsou drobnější, světle růžové nebo vzácně bílé. Zákrovní listeny jsou vejčité, světle zelené, na konci s tmavým třásnitým přívěskem. Plodem jsou obvejčité nažky s víceřadým chmýrem.

 

Možná záměna: Chrpa latnatá je na našem území morfologicky dobře vyhraněným a nepravděpodobně zaměnitelným druhem. Vzácně může dojít k záměně s chrpou rozkladitou (Centaurea diffusa), která je k nám občas zavlékána. Liší se od ní zejména tvarem a barvou středních přívěsků zákrovních listenů.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem rozšíření. Roste ve střední a východní Evropě, od západní Francie, Německa a Švýcarska po Bělorusko a Ukrajinu. Zavlečena byla do USA, Kanady či Austrálie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do pahorkatiny. Těžiště rozšíření nalézá v termofytiku a teplejším mezofytiku, do vyšších poloh je většinou pouze zavlékána podél komunikací.

 

Ekologie: Teplomilný a suchomilný druh, který roste na sušších loukách, lesostepních stráních, skalách, sutích, železničních náspech či v lomech a pískovnách. Vyhovují jí slunná místa s řídkou vegetací a zásaditějším podložím. Je diagnostickým druhem společenstev teplomilných trávníků svazu Festucion valesiacae.

 

Hemikryptofyt, který kvete v letních měsících.

 

Taxonomická poznámka: U nás se vyskytuje pravděpodobně pouze nominátní poddruh. Další poddruhy (subsp. micranthos a subsp. serbica) rostou ve východní Evropě a na Balkánském poloostrově.

 

    

 

Literatura:

 

Štěpánek J. & Koutecký P. (2004): Centaurea L. – chrpina, chrpa. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 426–448, Academia, Praha.