Centaurea elatior - chrpa parukářka

8. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Centaurea elatior (Gaud.) Hayek - chrpa parukářka

Syn.: Centaurea phrygia var. elatior Gaud., Jacea elatior (Gaud.) Soják, Jacea phrygia subsp. elatior (Gaud.) Dostál, Centaurea pseudophrygia auct. non Meyer

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalé, 40-100 cm vysoké byliny s tlustými kořeny a oddenkem a  s přímými, v horní části větvenými, mělce rýhovanými, drsnými lodyhami. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, za květu většinou odumřelé. Lodyžní listy jsou celokrajné, vejčité až kopinaté, na bázi okrouhlé, na okraji oddáleně zubaté, chlupaté či později v sezóně olysalé, s roztroušenými žlázkami, krátce řapíkaté, téměř přisedlé až objímavé. Úbory jsou tmavě růžové či fialově růžové, s kulovitým až mírně válcovitým zákrovem. Květy na okraji úborů často paprskují. Přívěsky zákrovních vnějších listenů jsou tmavé, na konci dřípeně dělené až hřebenitě třásnité. Plodem je ochmýřená nažka.

 

Možná záměna: Od chrpy luční (Centaurea jacea) se liší ochmýřenými nažkami a dlouze hřebenitě třásnitým koncem přívěsků vnějších zákrovních listenů. Od velmi vzácné chrpy úzkoperé (Centaurea stenolepis) se liší objímavými lodyžními listy, kulovitým zákrovem či biotopovými preferencemi.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření ve střední Evropě. Západní hranice areálu probíhá Švýcarskem, Německem a Dánskem, severní hranice jižním Norskem a jižním Polskem, jižní severem Itálie a Slovinskem, východní hranice není zcela přesně známa a může probíhat buď Českou republikou či Slovenskem a Rumunskem. Izolované arely leží v Srbsku a v Bosně.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně či lokálně hojně od nížin do nižšího horského stupně, především v západní a střední části republiky, přibližně po Českomoravskou vrchovinu.

 

Ekologie: Luční druh, který roste na pastvinách, mezofilních loukách, na lesních okrajích či v okolí cest. Vyhovují jí hlubší, na živiny bohatší, obvykle sušší půdy. Nesnáší přílišné hnojení či rozorávání luk.

 

Hemikryptofyt, který kvete od července do září.

 

Taxonomická poznámka: Pro populace tohoto taxonu na území ČR se velice často používá jméno Centaurea pseudophrygia. Tento druh se však u nás nevyskytuje a veškeré údaje o jeho výskytu na našem území patří k druhu C. elatior.

 

    

 

Literatura:

 

Štěpánek J. & Koutecký P. (2004): Centaurea L. – chrpina, chrpa. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 426–448, Academia, Praha.