Celes variabilis - saranče proměnlivá

6. 10. 2019 vytvořil Stanislav Rada

Celes variabilis (Pallas, 1771) – saranče proměnlivá

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: RE

 

Popis: Poměrně velká saranče s délkou těla samců 16–26 mm a samic 23–28 mm. Zbarvení těla se pohybuje v odstínech hnědé, šedé až černé, přičemž samci bývají tmavší (většinou jednobarevně černí), zatímco samice mají vyvinutu kresbu v podobě světlejších a tmavších proužků a skvrn. Pod krytkami v barvě těla jsou uložena barevná zadní křídla. Zbarvení křídel je zpravidla růžové až světle červené, vzácně též namodralé (odtud jméno druhu). Špice křídla je tmavá (černá až šedá)

 

Možná záměna: Záměna je možná se sarančí vrzavou (Psophus stridulus) a sarančemi rodu Oedipoda (v ČR s. modrokřídlá – O. caerulescens a s. německá – O. germanica), které mají taktéž barevná zadní křídla a podobný tvar a zbarvení těla. Saranče proměnlivá se od nich liší mj. růžovými křídly s neostře ohraničenou tmavou špicí (s. vrzavá má křídla cihlově červená s ostře ohraničenou černou špicí, s. německá má křídla sytě červená ohraničená černou páskou a čirou špicí, s. modrokřídlá má křídla modrá ohraničená černou páskou a čirou špicí. Růžová křídla má také saranče vlašská (Calliptamus italicus), která má špici křídel čirou bez tmavé pásky; dále se liší zejména tvarem těla a štítu.

 

Rozšíření: Saranče proměnlivá je rozšířená v jižní a střední Evropě a dále na východ přes Ukrajinu a Turecko po střední Asii. Nejpočetnější evropské populace se nacházejí na Balkáně, zatímco ve Španělsku a v jižní Francii tak běžná není. Z Polska a Slovenska je udávána historicky, ale v současnosti se zde již pravděpodobně nevyskytuje (stejně jako v ČR). Nejsevernější populace v Evropě jsou tak nyní v Rakousku (historicky běžná v nížinách, dnes zbyla jediná lokalita) a v Maďarsku (v současnosti několik málo lokalit).

 

V ČR byla známa pouze z Pouzdřanské stepi (nález jediného jedince) a z písčin u Bzence. Od 60. let 20. století je druh na území ČR vyhynulý. Početná populace u Bzence byla pozorována v letech 1940–1960, mohlo se však jednat o dlouhodobý výskyt, zaznamenaný až 2 desetiletí před jejím vyhynutím.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o značně teplomilný a suchomilný druh, který vyžaduje biotop s velkým podílem obnaženého substrátu (zpravidla krátkostébelné stepi s mělkými půdami anebo písčiny). V rámci rozlehlých lokalit často obývá drobné plochy s nejpříhodnějším mikroklimatem. Přezimují vajíčka, ze kterých se na jaře líhnou nymfy. Dospělci se v sousedním Rakousku vyskytují od července do září. Živí se listy trav a bylin. Nestriduluje.

 

Ohrožení a ochrana: Saranče proměnlivá je v ČR vyhynulým druhem. Příčinou jejího vyhynutí v Česku i na většině lokalit v okolních zemích je zjevně změna podmínek na lokalitách, způsobená ustoupením od původního managementu (pastva, vypalování apod.). Jediná lokalita v Rakousku s přeživší populací se nachází ve vojenské střelnici, kde je vhodný biotop udržován periodickými požáry.

 

 

 

Literatura:

 

Holuša J., Kočárek P., Vlk R., Marhoul P. (2013): Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa 3616: 437–460.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Wagner W. (20052019): European locusts and their ecology: Celes variabilis. Dostupné online na http://www.pyrgus.de/Celes_variabilis_en.html

 

Zuna-Kratky T., Landmann A., Illich I., Zechner L., Essl F., Lechner K., Ortner A., Weissmair W., Wöss G. (2017): Die Heuschrecken Österreichs. Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz.