Cassida murraea - štítonoš černoskvrnný

27. 1. 2011 vytvořil

Cassida murraea Linnaeus, 1767  štítonoš černoskvrnný  

Syn.: Pseudocassida murraea Linnaeus, 1767

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití

Status: EN

 

Popis:Velikost těla 78,5 mm, zbarvení těla je černé. Vytváří několik barevných forem, krovky a štít jsou zbarveny od žluto-zelena přes zelenou až oranžové. Na krovkách jsou charakteristické černé skvrny.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh, snad jen oranžové formy jsou zaměnitelné se štítonošem Pilemostoma fastuosa, který žije také na omanech (Inula spp.). P. fastuosa má černé skvrny na štítu narozdíl od C. murrarea.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh chybějící na Pyrenejském poloostrově a v severní Africe, jinak  témeř v celé Evropě, včetně ostrovů. Severní hranice rozšíření v Evropě prochází Brickými ostrovy, jižním Švédskem, Finskem a Karélií. Na východ po Čínu, západní Sibiř a až po Japonsko.

 

V ČR především v nížinách, vzácněji v pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se zdržují na živných rostlinách, především na omanech (Inula spp.), zvláště na omanu britském (Inula britannica) a omanu vrbolistém (Inula salicina), také na vzácných zástupcích rodu blešník (Pulicaria).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je veden v Červeném seznamu jako ohrožený (EN). Obývá převážně teplé oblasti, živné rostliny rostou často na výslunných svazích nebo na mírně vlhkých loukách, takovýchto biotopů je v krajině málo a jsou fragmentované.

 

Taxonomická poznámka: V ČR a stejně tak témeř v celém areálu rozšíření se setkáme s nominátním poddruhem Cassida murraea murraea. Další dva poddruhy jsou vázány na menší oblasti, Cassida murraea ussuriensis obývá povodí řeky Amur v Číně a asijské části Ruska, také v Japonsku. Poslední poddruh Cassida murraea halophila je rozšířen v okolí Kaspického moře kde osidluje slanné stepní trávníky.

 

     

 

Literatura:

 

Sekerka L. (2010): Chrysomelidae: Cassidinae. Folia Heyrovskyana 13(B): 1-24.

 

Warchalowski A. (1978): Stonkowate - Coleoptera. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX, 94c. Warszawa, 157 pp.