Cassida ferruginea - štítonoš

29. 1. 2013 vytvořil Filip Trnka

Cassida ferruginea Goeze, 1777  štítonoš

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 67 mm, zbarvení těla je matně zelené až žluté. Štít je hnědý, stejně jako horní třetina krovek, kde je hnědý trojúhelník. Končetiny jsou světlé, ale stehna jsou ze dvou třetin černá.

 

Rozšíření: Evropa vyjma Iberského poloostrova a severských států. Tento druh je znám z jižního Švédska. Východně až na Sibiř a po Kazachstán.

 

V ČR vzácný druh teplých oblastí jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od jara do pozdního léta. Obývají otevřená stanoviště jako jsou stepní trávníky, extenzivní pastviny a sady. Dospělci i larvy žijí na blešníku úplavičném (Pulicaria dysenterica) a na omanu vrbolistém (Inula salicina). Larvy se vyvýjejí od poloviny června do začátku července. Přezimují imaga které se objevují další rok na jaře.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je veden jako kriticky ohrožený (CR). Tento druh vyžaduje otevřená stanoviště, která potřebují péči ve formě pastvy, kosení a vyřezávání náletových dřevin, aby nedocházelo k jejich zarůstání.

 

 

Literatura:

 

Sekerka L. (2010): Chrysomelidae: Cassidinae. Folia Heyrovskyana 13(B): 1-24.

 

Warchalowski A. (1978): Stonkowate - Coleoptera. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX, 94c. Warszawa, 157 pp.