Carex vesicaria - ostřice měchýřkatá

5. 4. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Carex vesicaria L. – ostřice měchýřkatá

Syn.: Carex furcata Lapeyr.; C. inflata Hudson; C. monile Tuckerman; C. raeana Rydberg; C. turfacea J.F. Gmelin

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Různoklasá, krátce výběžkatá ostřice. Oddenek krytý nerozpadavými hnědými, matnými šupinami. Spodní listové pochvy jsou tuhé, kýlnaté, purpurově až vínově zbarvené, nerozpadavé. Listy žlábkovité, zelené, za sucha podvinuté. Listový jazýček trojúhlý až 1 cm vysoký, bělavý, blanitý, s tupou až zaoblenou špicí. Plodem jsou šikmo vzhůru postavené, nafouklé mošničky, zbarvené žlutavě, s jemným žilkováním na povrchu, na vrcholu s náhle se zužujícím zobánkem s hlubokým zářezem ve dva zuby.

 

Možná záměna: Je možná především s příbuznou ostřicí pobřežní (Carex riparia), jejíž porosty jsou na první pohled zbarvené šedozeleně, nikoli svěže trávozeleně. Rostliny tvoří mnohem delší výběžky až 40 cm dlouhé; lodyhy jsou na průřezu okrouhlé, nikoli trojúhelníkovité a listové jazýčky jsou kratší a bez papil.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumboreálním areálem rostoucí v Evropě od západní Evropy (Britské ostrovy, Francie, Pyreneje, izolované lokality na Iberském poloostrově), na jih po severní Itálii a Balkánský poloostrov. Dále v Evropě severní a střední, na východ přes Ukrajinu po Ural, izolovaně na Kavkazu. Areál pokračuje rozsáhlou středosibiřskou arelou a rovněž zahrnuje Dálný Východ. Roste také v Severní Americe.

 

České republice běžný druh rozšířený jak v Čechách tak na Moravě od nížin do podhůří (v horách vzácně).

 

Ekologie: Ostřice měchýřkatá preferuje vegetaci litorálních porostů v blízkosti eutrofních nádrží či vodotečí, roste rovněž v mokřadních olšinách, na vlhkých i aluviálních loukách bohatých na živiny. Často vytváří dominantní porosty mokřadní vegetace as. Caricetum vesicariae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do června.

 

 

Literatura:


Le Cohu M. C. (1970): Histotaxie comparative des Carex vesicaria L. et Carex rostrata Stokes. – Bot. Rhedonica, ser. A., no. 8/65-72.

 

Řepka R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. – ČSOP ZO Hořepník, Prostějov.