Carex tomentosa - ostřice plstnatá

18. 5. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Carex tomentosa L. – ostřice plstnatá

Syn.: Carex filiformis auct.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Různoklásková ostřice s plazivými výběžky. Dolní pochvy tuhé, šupinovité, nerozpadavé, tmavě purpurové až červenohnědé, lesklé. Lodyhy vysoké 20–50 cm, nahoře drsné. Listy šedozelené, na rubu krátce chlupaté (lupa!). Květenství krátké, vrcholový klásek samčí, níže 1–2(–3) přisedlé klásky samičí. Mošničky obvejcovité, světle zelenavé, hustě bělavě plstnaté; zobánek krátký.

 

Možná záměna: Za plodu dobře rozlišitelný druh. Záměna hrozí spíše u sterilních jedinců s ostřicí chabou (Carex flacca), jejíž listy jsou nápadně mezi lícem a rubem barevně odlišné.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se v Evropě vyskytuje na větší části kontinentu vyjma severních a nejjižnějších poloh. Na východ zasahuje zhruba do střední Asie.

 

V České republice se vyskytuje především v nížinách a pahorkatinách, v poměrně ostrém pásu od sz. Čech po východní Čechy a od Moravské brány po jižní Moravu. Téměř chybí v západních a jižních Čechách, na Vysočině a nezasahuje ani do horských poloh nad 800 m n. m.

 

Ekologie: Druh otevřených lučních stanovišť, především mezofilních, vlhkých až střídavě vlhkých luk, jen ojediněle roste v prosvětlených doubravách. Dobře snáší zasolené půdy, preferuje bazické (vápnité) substráty. Je součástí vegetace širokolistých suchých trávníků sv. Cirsio-Brachypodion pinnati.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do června.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, 205 pp.