Carex rupestris - ostřice skalní

17. 7. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Carex rupestris All. – ostřice skalní

Syn.: Carex drummondiana Dewey

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: CR, §K

 

Popis: Krátce výběžkatá ostřice; dolní pochyby tuhé, hnědé. Lodyhy přímé nebo obloukovitě vystoupavé. Listy ploché, kratší než lodyha, na konci ohnuté, nazpět šroubovitě stočené, po zaschnutí vytrvávající. Květenství tvořeno jediným smíšeným koncovým androgynickým klasem. Plevy samičích květů červenohnědé, se širokým suchomázdřitým lemem. Mošničky kožovité, bledě zelené až žlutohnědé, zobánek velmi krátký. Blizny tři.

 

Možná záměna: Tento druh je habituelně i ekologicky dobře rozpoznatelný. Na našem území se vyskytuje ještě ostřice přítupá (Carex obtusata), která má rovněž tři blizny a jediný vrcholový androgynický klásek. Obývá jiné biotopy, liší se i v řadě jiných morfologických znaků.

 

Rozšíření: Holoarktický druh s cirkumboreálním areálem zahrnujícím severní část Evropy, Asie a Severní Ameriky a vysoká pohoří temperátní zóny.

 

V České republice je výskyt omezen na pouhé dvě lokality v našich vysokých sudetských pohořích, tj. na Jeseníky a Krkonoše. V Jeseníkách je výskyt doložen již v první polovině 19. století, v Krkonoších byl druh nalezen až v 60. letech 20. století. Vyskytuje se v subalpínském stupni nad 1250 m n. m.

 

Ekologie: Roste na skalnatých teráskách, na půdách mělkých, skeletovitých, na substrátech s neutrální až bazickou reakcí. Preferuje stanoviště výsušná a vyfoukávaná, s nezapojenou vegetací, s omezenou sněhovou pokrývkou, naopak ovlivňovaná ledem.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Ostřice skalní patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožené. Stejný status jí náleží i v Červeném seznamu cévnatých rostlin, což odráží její přirozenou vzácnost výskytu na našem území. Lokality jsou přísně chráněny. Populace může negativně ovlivňovat zejména zvýšený turistický tlak, příp. sběr do herbářů. Na našem území je považována za glaciální relikt.

 

 

Literatura:

 

Hempel W. & Büttner R. (1965): Carex rupestris Bell. im Gebirge Krkonoše. – Opera Corcontica, 2: 95–98.

 

Kaplan Z. Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P. et al. (2015):  Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia, 87: 415–500.

 

Molina A., Acedo C. & Llamas F. (2012): A Comparative Study of the Inflorescence in the Genus Carex (Cyperaceae). – Systematic Botany, 37(2): 365–381.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.