Carex lasiocarpa - ostřice plstnatoplodá

22. 8. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Carex lasiocarpa Ehrh. – ostřice plstnatoplodá

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: NT, §S

 

Popis: Výběžkatá ostřice vysoká obvykle 50-100 cm; dolní pochvy světle hnědé až slámové, nerozpadavé. Listy velmi úzké, svinuté, protažené do dlouhé, osténkatě drsné špice. Květenství přímé, s malým počtem klásků. Mošničky vejcovité, šedozelené až šedohnědé, hustě krátce chlupaté.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem. Roste téměř v celé Evropě, zejména však v západní a severní části, vyhýbá se Mediteránu. V rámci cirkumboreálního areálu se druh rozpadá na několik poddruhů.

 

V České republice roste roztroušeně až vzácně, častěji v Čechách než na Moravě. Větší počet lokalit je koncentrován zejména v Ralsko-bezdězské tabuli, na Třeboňsku, Jindřichohradecku a na Českomoravské vysočině. Vyskytuje se od nížin až téměř do subalpínského stupně.

 

Ekologie: Stanovištně osidluje zejména rašelinné luční i lesní biotopy, okraje rybníků, místa s trvale vysokou hladinou spodní vody či krátkodobě přeplavované plochy. Světlomilný druh, v polostínu je často sterilní.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Ostřice plstnatoplodá patří mezi zvláště chráněné druhy české květeny v kategorii silně ohrožené. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Řada lokalit je maloplošně chráněna, v minulosti se však na úbytku tohoto druhu podepsali rozsáhlé meliorace a změny půdy na zemědělskou.

 

 

Literatura:


Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.