Carex disticha - ostřice dvouřadá

13. 7. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Carex disticha Huds. – ostřice dvouřadá

Syn.: Vignea disticha (Huds.) Peterm.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: NT

 

Popis: Stejnoklásková ostřice s dlouze vodorovně plazivými oddenky. Pochvy světle hnědé, vláknitě rozpadavé. Lodyhy vyrůstají kolmo vzhůru, pod květenstvím ostře drsné, dvojího typu – sterilní olistěné k vrcholu, fertilní do poloviny. Květenství klasovité, v dolní polovině nejširší, klásky vejčité. Mošničky vejčitě kopinaté, vypouklé, hnědé, oboustranně vynikle žilnaté; podél mošničky úzký lem, přecházející u zobánku v drsné křídlo.

 

Možná záměna: Kombinací znaků a stanoviště dobře poznatelný druh.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým eurasijským areálem táhnoucím se od Britských ostrovů až po Dálný východ. V Evropě prochází horní hranice areálu severním Španělskem a lícuje severní pobřeží Středozemního moře. Na Balkáně roste po Bulharsko. Jako nepůvodní druh je znám z několika málo lokalit v Kanadě a Spojených státech.

 

V České republice se vyskytuje od nížin do hor, avšak v polohách kolem 1000 m n. m. roste jen ojediněle. Nejhojněji roste v jihozápadních, západních, středních a východních Čechách a na jižní Moravě. Vzácně roste na Českomoravské vrchovině, téměř zcela chybí na východě území v Karpatech.

 

Ekologie: Ostřice dvouřadá roste na slatinných a pcháčových loukách, na okrajích rašelinišť, na březích rybníků, v rákosinách a mokřadech, v lužních lesích. Je součástí několika typů vegetace, zejména vegetace vysokých ostřic sv. Magno-Caricion gracilis, kde může vytvářet dominantní asociaci, nebo vegetace vlhkých pcháčových luk sv. Calthion palustris.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Tato ostřice není vedena mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu je řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Potenciální ohrožení představuje zejména přímá destrukce nebo odvodňování stanovišť.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

 

Palermo G., Curtin M. & Reznicek A. (2017): Carex disticha (Cyperaceae) newly reported from the United States. – Rhodora, 119, 174–177.

 

Řepka R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. – ČSOP Hořepník, Prostějov.