Carex alba - ostřice bílá

25. 3. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Carex alba Scop. – ostřice bílá

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Status: VU, §K

 

Popis: Rostliny s plazivými výběžky, z uzlin vyrůstají svazky výhonů. Dolní pochvy světle hnědé, nerozpadavé. Listy nepřezimují, kratší než lodyha, měkké, za sucha svinuté, na okraji drsné. Jazýček velmi krátký. Květenství přímé, samčí klásek jediný, terminální, krátce stopkatý, bělavý; postranní klásky samičí, dolní klásek na 1–3 cm dlouhých stopkách; plevy samičích klásků kratší než mošničky, bělavé až bělavě nažloutlé, na okrajích suchomázdřité. Mošničky kulovitě nafouklé, žlutavě bělavé, za plné zralosti tmavě hnědé, lysé, lesklé.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, jemuž je habituelně podobná pouze ostřice nízká (Carex supina), která má dolní samičí klásek přisedlý a zralé mošničky zbarvené žlutě. Liší se rovněž ekologicky.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, který od západu zahrnuje Pyreneje a další hory jižní Evropy, dále oblast střední Evropy, okrajově Balkánského poloostrova, kde roste spíše vzácně, dále na východ roste až po Sibiř.

 

V České republice vždy velmi vzácný druh, který se vyskytuje zejména v jihozápadní části Bílých Karpat. Ojediněle je z nám i z jiných lokalit – od Hrotovic na Třebíčsku a z Čech z okolí Sušice.

 

Ekologie: Lesní druh, který roste v dubohabřinách, při lesních okrajích a v křovinách, výjimečně roste na otevřených stanovištích jako jsou trávníky. Preferuje bazické podklady, půdy humózní, těžší, jílovité i propustnější.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Ostřice bílá je řazena mezi zvláště chráněné druh v nejpřísnější kategorii kriticky ohrožených taxonů. V Červeném seznamu je vedena mezi druhy zranitelnými (VU). Potenciální ohrožení lze spatřovat v nešetrném lesním hospodaření zejména mimo chráněná území.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.