Capra aegagrus - koza bezoárová

4. 11. 2012 vytvořil Zdeněk Mačát

Capra aegagrus Erxleben, 1777 – koza bezoárová

Řád: Cetartiodactyla - sudokopitníci, čeleď: Bovidae - turovití

Status: nepůvodní druh, IUCN: VU

 

Popis: Koza bezoárová je 90-140 cm velký sudokopytník o hmotnosti mezi 15 a 50 kg. V porovnání s domácí kozou je koza bezoárová větší a mohutnější, má silnější končetiny a stejně i hlavu a krk. Na bradě nosí koza dlouhý vous (15-25 cm). Typickým znakem jsou šavlovitě zahnuté rohy, které jsou ze stran zploštělé a vytváření tak ostrou hranu vpředu. U samců dosahují do délky až 85 cm a u samic pouze okolo 35 cm. Zbarvení kozy bezoárové je v letních měsících červenohnědé. V zimě je koza zbarvena do šedohnědá se špinavě bílým břichem. Středem hřbetu se od hlavy po kořen ocasu táhne tmavý pruh. Ocas dosahuje délky okolo 15 cm.

 

Rozšíření: Areál kozy bezoárové zahrnuje hornaté oblasti od centrálního Pákistánu a Afghánistánu, přes západní Írán, jihozápadní Turkmenistán, severní Irák, Kavkaz (Ázerbájdžán a Gruzie) až po východní a jižní Turecko. Druh vyhynul v oblasti Blízkého východu (Jordánsko, Libanon, Izrael a Sýrie). Během starověku byla koza bezoárová introdukována na středomořské ostrovy. Příležitostně byla vysazována i jinde např. Bulharsko, Slovinsko nebo USA.

 

V České republice se první kozy bezoárové objevily v roce 1953, kdy byly vypuštěny v Pálavské oboře. Do roku 1967 byla populace průběžně dosazována. Populace kozy se pohybovala mezi 15 až 25 kusy, maximálně bylo napočítáno 50 jedinců. V roce 1994 bylo odchyceno celé stádo a bylo převezeno do obory Vřísek u Záhrádek na Českolipsku. Dnes je početnost v této oboře udržována stabilně na 40 jedincích ve stádu.

 

Biologie a ekologie: V oblasti autochtonního (původního) výskytu obývá koza bezoárová vysoké kamenité a skalnaté hory s roztroušenými porosty křovin a dřevin, většinou nad horní hranicí lesa. Avšak může se vyskytovat i nižších odlesněných polohách. V České republice obývala lesostepní biotopy (Pálava), v současnosti žije v zalesněné oboře a její výskyt je zde soustředěn převážně do okrajových porostů a na louky. Koza bezoárová se živí trávou, bylinami a keři. Její volný výskyt v ČR není žádoucí.

 

Taxonomická poznámka: Druh Capra aegagrus je rozdělen do čtyř poddruhů. Předpokládá se, že se jedná o prapředka dnešní kozy domácí (Capra aegagrus hircus). Poddruh C. aegagrus blythi (koza sindská) žije v oblasti východně od řeky Tigris v západním Iráku, poddruh C. aegagrus cretica (koza krétská) žije na Krétě a poddruh C. aegagrus pictus (koza kyklandská) žije na Kyklandských ostrovech v Egejském moři u pobřeží Řecka.

 

 

Literatura:


Anděra M. (2006): Capra aegagrus Erxleben 1777 – koza bezoárová. Pp. 425-426. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha.

 

Weinberg P., Jdeidi T., Masseti M., Nader I., de Smet K. & Cuzin F. (2008): Capra aegagrus. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. .