Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia - zvonek okrouhlolistý pravý

12. 12. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia – zvonek okrouhlolistý pravý  

Syn.: Campanula pubescens F. W. Schmidt, Campanula decloëtiana Ortmann  

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité  

Statut: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina s tenkým plazivým oddenkem a větvenou, přímou až vystoupavou lodyhou. Přízemní listy jsou nápadně řapíkaté, obvykle okrouhlé až ledvinité, za květu obvykle zaschlé. Lodyžní listy, obvykle rovnoměrně porůstající lodyhu, jsou čárkovitě kopinaté, úzce kopinaté až protáhle okrouhlé, na okraji často zubaté, brvité. Latnatá květenství jsou složená z blankytně modrých zvonkovitých květů. Kališní lístky jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Zvonek okrouhlolistý pravý je nejběžnějším druhem skupiny morfologicky podobných blízce příbuzných druhů. Od poddruhu zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) se liší obvykle netrsnatým vzrůstem, časně zasychajícími bazálními listy a vícekvětými květenstvími. Od zvonku moravského (Campanula moravica) se liší rovnoměrně olistěnou lodyhou, rozvolněnějšími květenstvími, tmavšími květy či tenkým oddenkem. Dalšími podobnými druhy jsou endemické taxony zvonek český (Campanula bohemica) a z. jesenický (C. gelida), od kterých se z. okrouhlolistý liší zejména oblou lodyhou.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v mírném pásu Evropy a Asie, od Britských ostrovů po střední Sibiř. Jižní hranice areálu probíhá Pyrenejemi, severem Apeninského poloostrova, Srbskem a Bulharskem, severní hranice leží přibližně ve střední Skandinávii. Na dálném východě a v Severní Americe je zvonek okrouhlolistý nahrazen příbuznými taxony.

 

Nominátní poddruh se v České republice vyskytuje roztroušeně až hojně, avšak na východní Moravě je vzácný a téměř zcela chybí v panoniku (na jižní Moravě), kde je nahrazen zvonkem moravským (Campanula moravica). V subalpínských polohách Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku je nahrazen sudetským poddruhem zvonku okrouhlolistého.

 

Ekologie: Druh vlhčích až vysýchavých luk, pastvin, vřesovišť, mezí či lesních lemů. Roste obvykle na písčitých až hlinitých půdách s kyselou reakcí.

 

Hemikryptofyt, který kvete od května do září.

 

Taxonomická poznámka: Jedná se o značně variabilní taxon. V rámci našeho území bylo zjištěno několik cytotypů.

 

 

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.