Calluna vulgaris - vřes obecný

19. 8. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Calluna vulgaris (L.) Hull. – vřes obecný
Syn.: Erica vulgaris L., Ericodes vulgaris (L.) Merino.
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité
Status: běžný druh

Popis: Přibližně 15–45 cm vysoký keřík s poléhavými nebo vystoupavými, bohatě větvenými, zdřevnatělými lodyhami. Větvičky jsou lysé až hustě pýřité. Listy jsou drobné, čárkovitě kopinaté, střídavé až vstřícné, střechovitě se kryjící, na bázi objímavé. Květy, vyrůstající na krátkých stopkách, jsou fialové, růžové nebo bílé. Kališní lístky jsou obvejčité, překrývající korunní lístky. Plodem je kulovitá chlupatá tobolka.

Rozšíření: Celá Evropa, na západě od Britských ostrovů až po Ural, na sever po Island. Chybí v Mediteránu. Ostrůvkovitě je rozšířen na Sibiři a v Severní Americe, kam byl zavlečen.

U nás roste po celém území kromě míst s primárním bezlesím na bazických půdách (např. Pavlovské vrchy).

Ekologie:
Tvoří dominantní složku vřesovišť, sušších pastvin a okrajů lesů. Dále roste na vrchovištích, skalách a ve světlých lesích. Psamofilní a acidofilní druh. Typický indikátor kyselých půd. Je diagnostickým druhem řady vegetačních jednotek, např. vyfoukávaných subalpínských trávníků Juncion trifidi, reliktních rašelinných borů svazů Dicrano-Pinion sylvestris a Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris, vrchovišť svazů Sphagnion magellanici, Oxycocco palustris-Ericion tetralicis a Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi, vřesovišť svazu Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris a brusnicové vegetace svazu Genisto pilosae-Vaccinion.

Chamaefyt, kvetoucí od července do září.

Význam: Jediný zástupce rodu Calluna v Evropě. Z původního druhu bylo vyšlechtěno mnoho různých zahradních kultivarů, lišících se barvou a velikostí květů a listů. Z lodyh a květů se připravuje čaj proti zánětu močových cest a při chorobách ledvin.

 

 

Literatura:

Křísa B. (1990): Calluna Salisb. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 498–499.