Buteo buteo - káně lesní

7. 5. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) - káně lesní

Řád: Accipitriformes - dravci, Čeleď: Accipitridae - jestřábovití

Status: běžný druh, IUCN: LC

 

Popis: Káně lesní má 45-60 cm velké tělo, s rozpětím křídel 110-130 cm. Nejběžnější dravec střední velikosti na našem území. Samice jsou z pravidla větší než samci, avšak nejsou odlišeny pohlavním dimorfizmem. Silueta dravce na nebi se vyznačuje širokými křídly a kratším ocasem. Dokáže kroužit bez pohybu křídel. Zbarvení u tohoto dravce je velmi variabilní. Dominuje tmavě hnědá až hnědá barva. Ruční letky jsou rubové straně bíle mramorované, loketní letky hnědošedé nebo bíle příčně pruhované. Konce ocasních per jsou šedé až světle rezavé. Na spodní straně těla a krku najdeme bělavé skvrny. Hruď a břicho mají příčné vlnkování.

 

Možná záměna: Zaměnit káni lesní v České republice je možní s kání rousnou (Buteo lagopus). S tímto druhem se zde můžeme setkat v zimních měsících, kdy protahuje nebo zde zimuje. Hlavním rozlišovacím znakem těchto dvou druhů jsou značně opeřené nohy a prsty u káně rousné (tzv. rousy). Zbarvení obsahuje mnohem více bílé barvy než u káně lesní. Dobrými rozlišovacími znaky jsou: světlejší spodní strana ocasu a křídel, černá skvrna na rameni, černá koncová páska na ocase a tmavé břicho.

 

Rozšíření: Káně lesní se vyskytuje celoročně ve většině zemí Evropy a na Blízkém východě. Jen v době hnízdění je možné druh pozorovat ve Skandinávii, Pobaltských zemích, Ukrajině a Rusku, odkud její rozšíření pokračuje dále na východ do oblasti severní Číny a Dálný východ Ruska. Na Japonských ostrovech se káně vyskytuje po celý rok. Zimoviště najdeme v jižní a jihovýchodní Africe, Malé Asii a Indii a JV Asii.

 

V České republice je káně jeden nejhojších dravců. Obývá prakticky celé území, na kterém hnízdí, protahuje i zimuje.

 

Biologie a ekologie: Káně lesní obývá všechny lesní komplexy, ve kterých se les střídá s otevřeným terénem (louky, paseky a pole). Loví na těchto otevřených prostranství, a proto  jeho výskyt v lesním komplexu graduje v okrajových částech lesa. Na nelesních stanovištích hnízdí na solitérních stromech. Káně lesní je monogamní druh. Páry jsou silně teritoriální a udržují teritorium po většinu roku, nejen v době hnízdění. Svatební lety, dlouhé kroužení ve velkých výškách s občasným přeletem a lety střemhlav, které doprovází časté volání, probíhají hlavně od konce února, někdy však už v zimních měsících. Páření probíhá na hnízdě. Hnízdo tvoří suché větve při základu a jemné větvičky na vrchu. Vystláno je mechem trávami nebo kousky kůry. Na stavbě hnízda se podílejí obě pohlaví. Samice snáší vejce během března nebo dubna. Průměrná snůška obsahuje 2-3 vejce. Hnízdění peobíhá jednou ročně. Potrava je převážně složena z hraboše polního (Microtus arvalis) cca 30-70%, v době hnízdění se v potravě objevují další ptáci, hlavně mládí jedinci pěvců. Dále v potravním spektru káně můžeme najít norníka rudého (Clethrionomys glareolus), hmyz, plazy ale třeba i krtka (Talpa europaea).

 

Hlas: Volání slyšitelné v průběhu celého roku téměř na všech místech České republiky naleznete zde

 

Taxonomická poznámka: Káně lesní vytváří několik poddruhů. V ČR a střední Evropě se vyskytuje Buteo buteo buteo - káně lesní středoevropská.