Bupleurum longifolium subsp. longifolium - prorostlík dlouholistý pravý

10. 1. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Bupleurum longifolium subsp. longifolium – prorostlík dlouholistý pravý
Čeleď: Apiaceae – miříkovité
Status: EN

 

Popis: Statnější, byť nenápadná bylina, vysoká 50–70 cm, zelená, v květenství žlutozelená. Listy měkké, rovnovážně odstálé až nazpět ohnuté, se zdánlivě zpeřenou žilnatinou. Listeny obalu široce podlouhlé, listeny obalíčku za květu nepatrně delší než okolíčky, za plodu kratší. Korunní lístky žluté.

Možná záměna: V ČR lze zaměnit především s druhým poddruhem – prorostlíkem dlouholistým fialovým (B. longifolium subsp. vapincense), který roste pouze v subalpínském stupni, má obalíčky terminálního okolíku za květu obvykle 2krát delší než okolíčky a korunní lístky hnědofialově zbarvené.

Rozšíření: Poddruh nevelkého areálu zahrnující střední Evropu od Francie zhruba po západní Ukrajinu do okolí města Lvov. Nově zavlečený na Britské ostrovy.

V České republice roste vzácně zejména v SZ, stř. a V Čechách a také na na JZ Moravě. Více lokalit nalézáme jen v Českém středohoří, v Českém krase a na Rožďalovicku. Kdysi snad rostl i v okolí Českého Krumlova.

Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích a v lesních světlinách, na lesních okrajích a pasekách. Preferuje především vápnité substráty a polostinná stanoviště.

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologických optimem kvetení od května do začátku července.

Ochrana a ohrožení: Prorostlík dlouholistý pravý není veden mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu je ovšem řazen mezi ohrožené druhy (EN). Populace jsou obvykle řídké a málo početné, ale snad jen změny v lesním hospodaření by mohly představovat výraznější problém.

 Literatura:

 
Lepší P. et al. (2013): Červená kniha jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Čes. Budějovicích, 503 p.

 

Šourková M. & Hrouda L. (1997): Bupleurum L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 322–329.