Brachypera vidua - nosatec

28. 3. 2017 vytvořil Filip Trnka

Brachypera vidua (Gené, 1837) – nosatec
Syn.: Hypera vidua Gené, 1837
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: CR

 

Popis: Velikost těla 6–8 mm, tělo široké. Zbarvení těla, tykadel i končetin černé se světlými i tmavými chloupky, které na krovkách tvoří výrazné skvrny. Světlé chloupky tvoří na nohách (obzvláště zadních) výrazné pruhy. Nosec poměrně široký, stejně dlouhý nebo nepatrně delší než štít.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropský druh s velmi diskontinuálním rozšířením, v celém areálu velmi vzácný a lokální druh. Výskyt je znám z jižní Francie, Švýcarska, Německa, severní Itálie, ostrova Gotland ve Švédsku a z České republiky.

 

V ČR vždy ojediněle a vzácně nalézaný druh. Z Čech historicky (Vaňov) i recentně (Dubice a vrch Deblík) z kaňonu Labe jižně od Ústí nad Labem. Na Moravě existuje jediný historický údaj z Moravského krasu (okolí Macochy). Je pravděpodobné, že se druh stále vyskytuje.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem koncem května do července. Xerotermofilní druh žijící na stepních trávnících a lesostepích. Monofágní druh na kakostu krvavém (Geranium sanguineum), žír dospělců je v laboratorních podmínkách uváděn i z k. měkkého (G. molle) a k. bahenního (G. palustre), pravděpodobně se jednalo o úživný žír dospělců. V přírodě dospělci a larvy zjištěny pouze na k. krvavém. Imaga i larvy žijí velmi skrytým způsobem života, aktivní jsou v noci. Přes den jsou larvy i dospělci ukryti v blízkosti živné rostliny. Páření a líhnutí prvních larev probíhá během dubna a května. Larvy žijí na listech, kde probíhá žír a od konce května a v červnu se kuklí v síťovitých kokonech. Nová generace imag se líhne během června a července a přezimuje do dalšího jara.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Na dvou recentních lokalitách by měla probíhat extenzivní pastva a odstraňování náletových dřevin. Lokality se nachází v CHKO České středohoří, kde by mělo dojít k vyhlášení MZCHÚ pro koordinovanější péči o lesostepní biotopy.

 


Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Skuhrovec J. (2003): Rozšíření nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) na území České republiky. Klapalekiana  39: 69–125.

 

Skuhrovec J. (2005): Živné rostliny nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) vyskytujících se na území České republiky. Klapalekiana 41: 215–255.

 

Skuhrovec J. (2013): Subfamily Hyperinae. Pp. 423–437. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.

 

Strejček J. & Dieckann L. (1987): Zur Verbreitung und Bionomie von Hypera vidua Gené (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum fürTierkunde Dresden, 14: 163–166.