Brachypera dauci - nosatec

11. 3. 2017 vytvořil Filip Trnka

Brachypera dauci (Olivier, 1807) – nosatec
Syn.: Hypera dauci (Olivier, 1807)
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: VU

 

Popis: Velikost těla 4,5–6,7 mm, zbarvení těla je černé se světlými šupinkami a chloupky. Poslední třetina krovek často tmavší. Černé skvrny na švu krovek a v rýhách. Nosec stejně dlouhý nebo nepatrně kratší než štít. Končetiny hnědé s tmavšími stehny. Krovky jsou zřetelně delší než širší s odstávajícími štětinkami silně nachýlenými dozadu.

 

Možná záměna: Zaměnit lze s příbuzným a běžným druhem Brachypera zoilus. Tento druh má na rozdíl od B. dauci krátký a široký nosec, který je výrazně kratší než štít. Dalším znakem jsou výrazně odstávající štětinky na krovkách.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh s velkým areálem, znám ze severní Afriky, od Portugalska, Anglii až po Estonsko, Lotyšsko, Ukrajinu, evropskou část Ruska a Turecko (chybí ve Skandinávii mimo jižního Švédska) až do Asie (Írán, Irák, Sýrie a Čína).

 

V ČR jak recentně, tak historicky lokální a vzácný druh. V Čechách se druh vyskytuje především v Polabí. Dlouhodobě známa populace v okolí Oleška, další nálezy pochází z Prahy. V minulosti byl druh sbírán také na Plzeňsku. Na Moravě žije na Třebíčsku, Břeclavsku a Znojemsku.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce března do září s maximem v dubnu, květnu a září. Preferují písčité nebo sprašové substráty s narušovanými ploškami s volným pískem a řídkou vegetací. Druh je někdy uváděn jako monofág na pumpavě obecné (Erodium cicutarium) v některých publikacích jako oligofág na rostlinách z čeledi kakostovitých (Geraniaceae), na pumpavách (Erodium spp.) a vzácně na kakostech (Geranium spp.). Dospělci žijí skrytě, přes den často pod růžicemi živných rostlin, na které v noci vylézají. Páření a líhnutí larev probíhá během dubna a května. Larvy žijí nejprve na mladých listech a květenstvích a později se přesouvají na starší listy. Od konce května a v červnu se kuklí v síťovitých kokonech a během několika týdnů se líhne nová generace imag.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. V ČR je tento druh lokální v nížinách. Ohrožen je zarůstáním nelesních stanovišť, tento druh potřebuje narušovaná otevřená stanoviště s písčitým nebo sprašovým podkladem. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva a vyřezávání náletu.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Skuhrovec J. (2003): Rozšíření nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) na území České republiky. Klapalekiana  39: 69–125.

 

Skuhrovec J. (2005): Živné rostliny nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) vyskytujících se na území České republiky. Klapalekiana 41: 215–255.

 

Skuhrovec J. (2013): Subfamily Hyperinae. Pp. 423–437. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.