Botrychium lunaria - vratička měsíční

24. 8. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Botrychium lunaria (L.) Swartz - vratička měsíční

Syn.: Ophioglossum pennatum Lam.; Botrychium neglectum A. Wood

Čeleď: Ophioglossaceae - hadilkovité

Status: C2, §3

 

Popis: Estetická kapradina vyrůstající nejčastěji jediným listem (vzácněji 2-4 listy), vysokým do 20cm. List dlouze řapíkatý, s 1-2 blanitými pochvami. Fertilní dlouze řapíkatá část se odděluje zhruba v polovině listu a je obvykle v poměru delší než sterilní část, která je téměř přisedlá, v obrysu dlouze eliptická, jednoduše zpeřená, s lístky tvaru ledvinitého až kosodélníkovitého. Lístky celokrajné, bez střední žilky, rostoucí v 6-10 párech. Spodní lístky největší, k vrcholu se zmenšují.

 

Pozn.: Listem rozumíme celou nadzemní část rostliny.

 

Možná záměna: Mezi vratičkami dobře determinovatelný druh. Záměna připadá v úvahu s vratičkou heřmánkolistou (Botrychium matricariifolium), která má na lístkách vyniklou střední žilku a lístky jsou v obrysu večité až podlouhlé, zároveň sterilní část je řapíkatá. Další druh vratička jednoduchá (Botrychium simplex), má fertilní a sterilní část oddělenou již ve spodní části listu.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým bipolárním (= rostoucím na obou polokoulích od mírného pásu po polární kruh) areálem zahrnujícím mírný až chladnější pás severní polokoule (Evropa, Severní Amerika, Asie po Himaláje) a rovněž jižní část jižní polokoule (Jižní Amerika, Austrálie, Tasmánie).

 

V České republice se vyskytuje bez výrazných preferencí, roztroušeně po celém území od planárního po subalpínský stupeň, poměrně hojně např. v Jeseníkách a naopak v Beskydech extrémně vzácně.

 

Ekologie: Vratička měsíční patří mezi druhy s nepříliš známými a vyhraněnými ekologickými nároky. Preferuje suché až vlhké louky, pastviny, prosvětlená místa v lesích, hole subalpínského pásu. Vyskytuje se v různých typech vegetace.

 

Geofyt, s fenologickým optimem růstu od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako ohrožený. V Červené knize jako silně ohrožený taxon.

 

botrychium_lunaria1 botrychium_lunaria2 botrychium_lunaria3