Betonica officinalis - bukvice lékařská

1. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Betonica officinalis L. - bukvice lékařská  

Syn.: Stachys officinalis (L.) Trev., Stachys betonica Benth., Betonica hirta Leysser, Betonica stricta Ait., Betonica serotina Host.  

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina s krátkým, tlustým oddenkem a přímými až vystoupavými, obvykle nevětvenými, chlupatými, 20-80 cm vysokými lodyhami. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté, svrchní s řapíky mnohem kratšími. Čepel je protáhle vejčitá, tupá až okrouhle špičatá, na bázi sbíhavá až srdčitá, na okrajích pravidelně vroubkovaná. Žilnatina je nápadně vystouplá. Listeny, podpírající lichopřeslenovité květenství, jsou podlouhle vejčité až kopinaté, téměř přisedlé. Kalich je zvonkovitý, koruna je pyskatá, růžová až karmínová, vzácněji bělavá. Plodem je tvrdka.

 

Možná záměna: Rod bukvice (Betonica) je v rámci ČR monotypický. Záměna je možná s některými druhy blízce příbuzného rodu čistec (Stachys).

 

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Malá Asie a Kavkaz. Od Velké Británie a Pyrenejského poloostrova na západě po Ural na východě. Na většině území Skandinávie nepůvodní. V Africe se vyskytuje především v Maroku a Tunisku. Místy zplaňuje v Severní Americe.

 

V ČR hojná téměř po celém území, od nížin do podhůří. Místy vzácnější je v severovýchodních Čechách (Podkrkonoší, Poohří, Podkrušnohoří).

 

Ekologie: Teplomilnější druh, rostoucí v lemech xerotermních doubrav a dubohabřin, na pastvinách a loukách s vyšší hladinou podzemní vody či na křovinatých stráních. Vyhovují jí mírně kyselé, hlinité až jílovité půdy. Je diagnostickým druhem společenstev svazů Molinion (střídavě vlhké bezkolencové louky) a Quercion pubescenti-petraeae (teplomilné doubravy).

 

Hemikryptofyt, který kvete od července do začátku září.

 

Význam: Bukvice lékařská byla především ve středověku využívána jako léčivá bylina. Obsahuje značné množství farmakologicky aktivních látek, které mají mimo jiné protiastmatické či protimykózní účinky.

 

 betonica-officinalis betonica-officinalis-2 betonica-officinalis-3

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Betonica L. – bukvice. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 626–628, Academia, Praha.