Bathyphantes nigrinus - plachetnatka tmavá

17. 11. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) – plachetnatka tmavá

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 2,5–3 mm (hlavohruď 1–1,2 mm). Hlavohruď je jednobarevně tmavě hnědá. Zadeček je oválný, na spodní straně tmavý, na hřbetní straně světle šedohnědý s charakteristickou tmavou kresbou. Zbarvení samců je tmavší než u samic a kresba na zadečku méně výrazná, někdy dokonce chybí. Nohy jsou žlutohnědé, makadla jsou tmavší než nohy.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími plachetnatkami, zejména rodu Bathyphantes (v ČR 7 druhů). Od nich se liší charakteristickou kresbou na zadečku a kopulačními orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který obývá téměř celou Evropu (chybí na Iberském poloostrově a ve většině Středomoří).

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka tmavá žije na různých mokřadních biotopech, jako jsou mokřadní louky, litorály rybníků, břehové porosty řek a potoků, ale také v olšinách a lužních lesích. Žije na velmi vlhkých místech na zemi mezi vegetací a mechem, kde si tká řídké sítě, většinou u země. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.