Barbastella barbastellus - netopýr černý

29. 5. 2011 vytvořil Zdeněk Mačát

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – netopýr černý

Čeleď: Vespertilionidae – netopýrovití

Status: KO, IUCN: NT, Bern II, Bonn II, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Netopýr černý je malým druhem netopýra, který dorůstá do velikosti 50-60 mm. Předloktí měří 36–42 mm a váha se pohybuje mezi 7–11 g. Ušní boltce jsou krátké, nad čelem vzájemně srostlé a dosahující velikosti od 13 do 17 mm. Srst je zbarvena tmavě v odstínech hnědé, hnědo-černé až černé s možným stříbřitým nádechem. Výraz v obličeji připomíná mopse. Uši a létací blány mají stejné zbarvení jako srst. Tragus (ušní víčko) je poměrně dlouhé, rovné a zašpičatělé.

 

Možná záměna: Od všech druhů netopýrů lze tento druh odlišit pomocí srostlých ušních boltců v oblasti čela. Stejný srůst najdeme i u druhů rodu Plecotus, ty však mají ušní boltce nápadné dlouhé (netopýr ušatý, netopýr dlouhouchý).

 

Rozšíření: Centrem rozšíření druhu je západní, střední a jižní Evropa. Na severu zasahuje do jižních oblastí Skandinávie, Litvy a Běloruska. Na východ se s ním můžeme setkat nejdále v oblasti Zakavkazí (Rusko, Gruzie, Ázerbájdžán). Velmi zřídka se objevuje v Turecku. Jeho výskyt je znám i ze severní Afriky (Maroko, Kanárské ostrovy).

 

V České republice se vyskytuje na většině území. Největší koncentrace tohoto druhu je soustředěna do lesních komplexů.

 

Biologie a ekologie: Netopýr černý se v letních měsících zdržuje v lesních komplexech převážně ve vyšších polohách. O letním způsobu života netopýra černého neexistuje moc záznamů, je ale známé že zdržuje ve štěrbinách stromů, za okenicemi či na mysliveckých posedech. V zimním období vyhledává podzemní prostory různých typů (štoly, jeskyně, vojenské opevnění, sklepy atp.). Na zimovištích se netopýři shlukují a vytvářejí kolonie (až tisíc jedinců). Samice nosí dvě mláďata. Hlavní složkou potravy jsou motýli a dvoukřídlý hmyz, který loví nad vodou nebo na okrajích lesních porostů. Druh je schopen přesunovat se na značné vzdálenosti (až 300 km) o jeho tahových cestách však nejsou podrobné informace. Maximální zjištěná délka života je 22 let.

 

Ohrožení a ochrana: V současnosti jsou populace netopýra černého v ČR považovány za stabilní. Jako největší riziko jak pro tento druh, tak pro všechny netopýry, lze hodnotit nevhodné uzavírání podzemních prostorů pro jejich zimování. Druhým neméně negativním vlivem je úbytek doupných stromů, ve kterých se zdržují v letních měsících.

 

 

Literatura: 

 

Anděra M., Gaisler J. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. - Academia, Praha.

 

Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. - Mladá fronta, Praha.

 

Andreas M., Cepáková E., Hanzal V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. - AOPK ČR, Praha.